Prezentacje maturalne

Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich

Zanim rozpocznę rozważania na temat sposobów przedstawiania negatywnych bohaterów oraz przyczyny ich częstego występowania w literaturze wspomnę o kwestii zła, które reprezentują czarne charaktery. Już w definicji tych postaci mówiącej, że uosabia ona postawy i cechy charakteru, które są niezgodne z oczekiwaniami zarówno narratora jak i odbiory, ukazuje się zależność od ogólnie przyjętych norm.

Niecodzienne spotkania i och wpływ na życie wybranych bohaterów literackich.

Ze słownika j. polskiego możemy wyczytać, iż niecodzienność to „coś innego, niezwykłego, niespotykanego, nadzwyczajnego”, zaś spotkania to „zejście się dwóch lub więcej osób, zdarzeń; schadzka; zjazd; potyczka; utarczka; wyjście na czyjeś spotkanie, naprzeciw komuś, czemuś”.

Życie ludzkie jest jedną wielką niewiadomą.

Niepogodzeni ze światem. Literatura o człowieku zbuntowanym i wyobcowanym. Zanalizuj celowo wybrane przykłady.

Temat: Niepogodzeni ze światem. Literatura o człowieku zbuntowanym i wyobcowanym. Zanalizuj celowo wybrane przykłady.

I Literatura podmiotu:
- Camus Albert: ,,Dżuma”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000
- Krall Hanna: ,,Zdążyć przed Panem Bogiem”, Wydawnictwo: a5, Warszawa 2000
- Salinger J.

Oblicza władcy. Przedstaw sposób funkcjonowania tego motywu w literaturze.

Szanowna Komisjo!
W swojej prezentacji chciałabym przedstawić różne sylwetki władców, dobrych, złych, okrutnych, łaskawych, szalonych. Zaznaczmy jednak, że władca, to przede wszystkim człowiek, dlatego nie można od niego oczekiwać, że będzie idealny. Spoczywa na nim wielka odpowiedzialność za kraj, którym rządzi i za swoich poddanych.

Obraz II wojny światowej w literaturze i filmie. Omów zagadnienie odpowiednio dobranymi przykładami.

Temat: Obraz II wojny światowej w literaturze i filmie. Omów zagadnienie ilustrując odpowiednio dobranymi przykładami.
Wstęp:
Wojna ? to klęska ludzkości, katastrofa, zagłada cywilizacji. Zmierzch wartości.
Druga wojna światowa rozpoczęła się 01.09.1939 r. a zakończyła się w 1945 r.