Romantyzm

Plan szczegółowy Balladyny(akt1;scena 3,akt5;scena 4)

Akt 1,scena 3
1.Rozmowa wdowy z córkami
2.Prośba Aliny o odpoczynek matki.
3.Przybycie księcia Kirkora.
4.Zakochanie się księcia w córkach.
5.Rozmowa Kirkora z wdową.
6.Zarozumiałość Balladyny.
7.Szczerość Aliny.
8.Wzruszenie Kirkora.
9.

Plan wydarzeń- Cierpienia Młodego Wertera

1) Przyjazd Wertera w okolice Wahlheim.

2) Zachwyt młodzieńca nad pięknem okolicy.

3) Znajomość z córką nauczyciela i jej synami.

4) Werter poznaje parobka, zakochanego w wdowie.

5) Werter poznaje Lottę.

6) Bal.

7) Wizyta Wertera i Lotty u proboszcza z St.

Plan wydarzeń frag. Dziadów "Pomnik Piotra Wielkiego"

1.Przyjacielskie spotkanie pielgrzyma i wieszcza ruskiego narodu.
"Znali się z sobą niedługo, lecz wiele."
2.Porozumienie przedstawicieli dwóch narodowości.
"Ich dusze wyższe nad ziemne przeszkody."
3.Chwila refleksji młodzieńców pod Pomnikiem Piotra Wielkiego.
"Pielgrzym coś dumał nad Piotra kolosem.

Plan wydarzeń Konrada Wallenroda w formie konspektu

1. Wczesne dzieciństwo Waltera
a) Dom
- bohater pamięta tylko dom z czerwonej cegły otoczony pagórkami i jodłową puszczą.

b) Uprowadzenie
- Alf został porwany przez Niemców, a jego rodzice zostali zamordowani.

2. Dzieciństwo na zamku krzyżackim.

Plan wydarzeń "Konrada Wallenroda" w formie konspektu

1. Wczesne dzieciństwo Waltera
a) Dom
- bohater pamięta tylko dom z czerwonej cegły otoczony pagórkami i jodłową puszczą.

b) Uprowadzenie
- Alf został porwany przez Niemców, a jego rodzice zostali zamordowani.

2. Dzieciństwo na zamku krzyżackim.