Średniowiecze

Porównaj postawe Św Franciszka i Św Aleksego. Jakie widzisz podobieństwa a jakie róznice?

Średniowiecze jest epoką, w której najwyższą wartością był Bóg. W służbie Bogu widziano jedyny cel ludzkiego działania. Naśladowanie Chrystusa stało się celem nadrzędnym wielu średniowiecznych ludzi. Mądrością najwyższą było odrzucenie świata aby dążyć do Królestwa Niebieskiego. Za niegodne uważano gromadzenie bogactw, zabieganie o własne znaczenie wspinając się na coraz wyższe szczeble ludzkiej hierarchii, uleganie zachciankom ludzkiego ciała, czerpanie przyjemności z doczesnego życia zaniedbując dążenie do życia wiecznego.

Piśmiennictwo

w okresie pierwszym, twającym od połowy W do początku XV stulecia, piśmiennictwo było dziełem wyłącznie duchownych.

- piśmiennictwo hagiograficzne
np. "Vita sancti Stabnislai" wincenty z Kilec
- kroniki
np. Kronika Galla
Chronica Polonorum - Wincenty Kadłubek
- pieśni religijne
np.

Pieśń o Rolandzie

Ważne:
chanson de geste- pieśń o czynach , jest to francuski gat. Literacki dotyczący epiki opowiadający o wzniosłych dziejach rycerza
Pieśń o Roladzie jest jedną z pierwszych eposów Francji
Epopeja- gatunek należący do epiki mimo,że pisany wierszem jest to obszerny utwór rozpoczynający się inwokacją,w którym przedstawia się wydarzenia jednostki na tle ważnych dziejów historycznych
Opracowanie:
Pieśń o Roladzie zaliczana jest do utworów o sztuce pięknego umierania ( ars bene moriendi)
Bohaterem utworu jest Hrabia Rolad , którego król Francji Karol Wielki wysyła na krucjatę do Hiszpanii.

Pieśń o Rolandzie - plan wydarzeń

1. Po zdobyciu niemalże całej Hiszpanii król Karol Wielki szykuje się do oblężenia jej stolicy - Saragossy.
2. Król Marsyl śle posłów do Karola Wielkiego z prośbą o pokój.
3. Cesarz wzywa baronów na naradę.
4. Wybranie Ganelona na posłańca Franków.
5. Ganelon poprzysięga zemstę Rolandowi.

Pieśń o Rolandzie, Tristan i Izolda

Pieśń o Rolandzie
Tło opowieści jest wątłe: w 778 roku Karol Wielki wraca z Hiszpanii po zwycięskiej wyprawie przeciwko Saracenom. Podczas przejścia przez Pireneje tylna straż jego wojsk zostaje zaatakowana i zmasakrowana przez górali baskijskich. W bitwie poległo wielu rycerzy, wśród nich Hrolandus, zwierzchnik Marchii Bretońskiej.