Tematy wolne

Przeminęło z wiatrem

?Przeminęło z wiatrem...?

Czytając tę książkę zastanawiałam się czy tytuł odnosi się do zdarzeń w niej opisanych czy może do szybkości w jakiej się ją czyta. Trzy opasłe tomy pochłaniałam jeden po drugim i w efekcie zajęło mi to jedynie pięć dni. Długo przed napisaniem tej recenzji myślałam o bohaterach.

Problemy wsi polskiej w literaturze polskiej okresu średniowiecza, renesansu i oświecenia.

Już w średniowieczu powstawały utwory zawierające w swej treści motyw wsi i jej problemy. Jednym z najwcześniejszych jest „Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem” Mikołaja Reja. Jest to jak gdyby zapis rozmowy pomiędzy przedstawicielami trzech stanów: chłopów, szlachty i duchowieństwa.

Problemy współczesnej młodzieży-reportaż

Dziwak W KLASIE Karolina,Paulina,Damian i Robert- uczniowie jednego z liceów w województwie mazowieckim zgodzili się opowiedzieć o swoich kłopotach z Pawłem Gratyńskim -'Gratem'- kolegą z klasy. Dziewiąta pięć. Na co dzień spokojna pani Pistoletowska zwana 'Berettą' każe klasie wyjąć kartki.Młodzież jest zdumiona.

Program Awangardy Krakowskiej

Program Awangardy Krakowskiej to idea nowej sztuki. Główny temat poezji to 3M, czyli miasto, masa, maszyna. Główne założenia techniczne to praca nad językiem poetyckim (precz z watą słów!). Sens poezji tkwi w skrócie i sile metafory, w kondensacji znaczeń słowa. Metafora odpowiadała najlepiej ukształtowanym pod wpływem współczesnej cywilizacji sposobom odczuwania, umożliwiała osiągnięcie maksymalnej ekonomiczności wypowiedzi.

Przedstaw swoje refleksje związane z problemem wojen i konfliktów (możesz zastosować formę przemówienia.)

Andrzej Frycz Modrzewski napisał ponad 400 lat temu w księdze ?O wojnie? ?
?Zaprawdę, żelazne serce mieć by musiał ten, kto tyle zła w wojnie widząc, nie wzdrygałby się na jej wspomnienie , choćby sobie zwycięstwo obiecywał. Któż zresztą wie, czy przeżyje to zwycięstwo? A choćby i wielu je przeżyło, to jednak żadne korzyści z wojny nie są tak wielkie, aby mogły jej szkodom dorównać.