Współczesność

"Na co by się zdało twoje dobro,gdyby nie istniało zło?..."

Słowa wypowiedziane przez Wolanda skierowane do Mateusza Lewity „Na co by się zdało twoje dobro, gdyby nie istniało zło, i jak by wyglądała ziemia, gdyby z niej zniknęły cienie?” Nawiązane są do manicheizmu, którego podstawowym elementem jest dualizm. Dualizm zakłada, że w świecie toczy się walka między dwoma przeciwstawnymi pierwiastkami: światłem (dobrem) i ciemnością (złem).

Człowiek w obliczu zła jest wolny; może pomóc, może przejść obojętnie. Rozwiń myśl A. Camusa na podstawie znanych tekstów literackich.

Życie każdego człowieka składa się z nieustannych wyborów, które kreślą kierunki naszej życiowej drogi. Człowiek w istocie swojej obdarzony jest wszakże wolną wolą (wybierać może, ale też wybierać musi). Zazwyczaj są to niewielkie zmiany, zwłaszcza, jeśli ma się w pełni zdefiniowany własny kodeks etyczno-moralny, ale zdarza się czasem, że staje się przed bardzo trudnym wyborem, który może mieć duży wpływ na dalsze życie.

Koncepcja na obronę człowieczeństwa w XXI wieku.

Sprawa jest co najmniej skomplikowana.. dobrze ze było mi dane tylko 3 filozofów (do obalenia ;).

Zacznę od najprostszego, Shopenhauer musiał być człowiekiem bardzo zgorzkniałym skoro doszedł do wniosku, że jedyne co kieruje ludźmi to pierwotne instynkty, podporządkował temu wszystko o czym poeci pisali w swoich wierszach a epicy w powieściach przygodowych, w skrócie zdegradował człowieka do zwykłego zwierzęcia, bez wyższych uczuć i złudnych możliwości stanowienia o samym sobie.

Porównanie wiersza Daniela Naborowskiego pt."Róża" i Jarosława Marka Rymkiewicza pt."Róża oddana Danielowi Naborowskiemu"

Daniel Naborowski, poeta barokowy żyjący w latach 1573 - 1640 i Jarosław Marek Rymkiewicz, współczesny przedstawiciel neoklasycyzmu urodzony w roku 1935.Na pierwszy rzut oka widać, iż tych dwóch pisarzy pochodzi z całkiem innych bajek, ale czy nie jest to tylko złudzenie?
Obydwaj mają w swoim dorobku wiele wspaniałych utworów.

Współczesny świat przypomina czasami absurd podobny do zoo z opowiadania S. Mrożka

W dzisiejszym świecie często ocieramy się o absurd podobny do tego, jaki przedstawił w swoim opowiadaniu pt. „Słoń” S. Mrożek. Wystarczy wyjść na ulicę, poczytać gazetę czy posłuchać, jakie zapadają werdykty na salach sądowych.

Najbardziej aktualnym absurdem jest zaprzestanie ataków na Afganistan ze względu na Ramadan.