Współczesność

"Ocalony" T. Różewicz

Utwór ten jest częścią literatury wojennej, ale został napisany po wojnie. Powstał pod wpływem zdarzeń, jakie zobaczył T. Różewicz w trakcie II wojny światowej. Ukazuje absurd i brutalizm wojny. Autor należy do tzw. pokolenia „Kolumbów”, czyli ludzi urodzonych na początku lat dwudziestych XX wieku, których wojna zaskoczyła w momencie ukończenia szkół lub tuż przed maturą.

Człowiek wobec cierpienia innych. Na podstawie cytowanych fragmentów Dżumy Alberta Camusa i Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego omów postawy oraz motywy postępowania ich bohaterów: doktora Rieux, Tarrou, ks. Paneloux i Tomasza Judyma.

Człowiek wobec cierpienia innych. Na podstawie cytowanych fragmentów Dżumy Alberta Camusa i Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego omów postawy oraz motywy postępowania ich bohaterów: doktora Rieux, Tarrou, ks. Paneloux i Tomasza Judyma."

Cierpienie jest nieodłączną częścią człowieczeństwa.

Krzysztof Kamil Baczyński

K.K. Baczyński (J.Bugaj) urodził się w 1921 w Warszawie. Studiował polonistykę na tajnych kompletach w Warszawie. Był członkiem harcerskich grup szturmowych, które dały początek batalionowi Zośka. Ukończył on Konspiracyjną szkołę Podchorążych Rezerwy. W 1942r, ożenił się z B. Drapczyńską. Zginął w 1944 na placu Teatralnym przy pałacu Blanka.

Poszukiwanie norm moralnych i wartości życia w literaturze współczesnej. „Szukam nauczyciela i mistrza” – T Różewicz.

Wszyscy czasami zastanawiamy się co jest dobre, jakie postępowanie jest odpowiednie w danej sytuacji, czy nasze decyzje były odpowiednie. W takich właśnie chwilach szukamy porady, wsparcia ze strony autorytetów, szukamy nauczyciela.
Są nauczyciele, którzy pragną posłuchu, którzy chcą przekazywać swoje poglądy i punkt widzenia jak największej liczbie ludzi.

Wykorzystanie stylow funkcjonalnych.

„Miecz” w trzech stylach.

Styl urzędowy.

OGŁOSZENIE

Na ulicy Marszałkowskiej przy „Domach Towarowych Centrum” 29.09.1999 został zgubiony miecz. Miecz ten był wykuty w srebrze, na ostrzu miał wyryte runami napis „Miecz ten jako symbol władzy należy do Artura, króla Anglii i Walii” oraz magiczne zaklęcia.