Współczesność

"Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie" rozprawka udowadniajaca prawdziwość tezy.

Wisława Szymborska to poetka reprezentująca nurt intelektualny, laureatka Nagrody Nobla. Pisze utwory o różnej tematyce, które zwracają uwagę oryginalnością języka. Tytuł mojej rozprwaki jest zawarty również w jej wierszu pt."Głos w sprawie pornografii". Nazwa fraszki jest myląca. Słowo pornografia sugeruje, że poetka wypowiada się na temat rozpusty i pornografii.

Człowiek w państwie totalitarnym. Rozwiń temat, analizując wybrane przykłady literackie.

Na początku warto zastanowić się oznacza pojęcie totalitaryzmu. Jest to taki system władzy, który prowadzi do całkowitego podporządkowania społeczeństwa grupie rządzącej. Ogół obywateli jest pozbawiony prawa decydowania o sprawach swojego kraju, gdyż wszystkie ważne decyzje zapadają w wąskim gronie ludzi sprawujących władzę.

Kondycja Literacka Pilcha

Pilch.... Pilch to, Pilch tamto, w sumie wszędzie i (co gorsza) wszystko można o nim usłyszeć. To trochę, jaka z kawałem o Leninie (tak naprawdę to nikt do końca nie jest pewien, o kim ten kawał jest, najpierw dotyczył Lenina potem Stalina, następnie Gierka, Wałęsy, Millera i Busha) nie mniej brzmi on następująco „.

Postawy Niemców wobec faszyzmu.

„Faszyzm jest religią: XX wiek będzie znany w dziejach jako wiek faszyzmu”.
Tak wypowiadał się Benito Mussolini na temat dojścia do władzy jednego z największych faszystów w dziejach ludzkości – Adolfa Hitlera. Przed podjęciem tematu postaw Niemców wobec faszyzmu, wyjaśnijmy samo jego pojęcie.

Współcześni barbarzyńcy

W obecnych czasach słowo „barbarzyńca” ma znaczenie negatywne i oznacza człowieka okrutnego czy prymitywnego. Obecnie na całym świecie jest wiele ludzkich tragedii, dlatego też sądzę, ze wśród nas można znaleźć wielu współczesnych barbarzyńców.

Zacznijmy od naszego najbliższego otoczenia i spraw mniej drastycznych.