XX lecie

Portret ofiar i ich oprawców we fragmencie Proszę państwa do gazy Tadeusza Borowskiego. W wypracowaniu wykorzystaj znajomość innych opowiadań pisarza.

Wstęp:
Za pośrednictwem opowiadań Tadeusza Borowskiego współczesny człowiek może przenieść się do okrutnej rzeczywistości jaka panowała w obozach koncentracyjnych tzw. ?fabrykach śmierci?. Literatura dwudziestolecia między wojennego w szczegółowy sposób przedstawia czytelnikowi tragizm tamtych dni, kiedy istota ludzka w ekstremalnych warunkach zachowuje jak zwierzę.

Polska proza i dramat.

Awangarda
Stanisław Ignacy Witkiewicza -Witkacy
najbardziej barwna postać dwudziestolecia - prowokator, geniusz, od dziecka związany ze światem kultury. Zadebiutował powieścią “622 upadki Bunga czyli Demoniczna Kobieta”. Jest autorem wielu dramatów, m.in. “Wariat i zakonnica”, “W małym dworku” Był samoukiem o genialnej wyobraxźi Przerósł swoją epokę Jego oryginalne pomysły, wizje, nowatorstwo teatralne przekroczyło ramy międzywojnia.

Polemika z renesansową tradycją humanizmu w oparciu o wiersz

Bolesław Leśmian to poeta przełomu dwóch epok literackich: Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego. Cecha charakterystyczna dla jego twórczości jest to, że nie była ona oparta o jakiekolwiek założenia epok, w których przyszło mu żyć i tworzyć. W okresie Dwudziestolecia Międzywojennego nie należał do żadnej grupy poetyckiej, jak to miało miejsce z innymi twórcami tej epoki.

Polak patrzy na mury getta i tragedię narodu żydowskiego- Czesław Miłosz Campo di Fiori

Wiersz Campo di Fiori powstał we Wielkanoc w 1943r. w Warszawie. Autor odwołuje się do wydarzenia z jednego ze wspomnień pisarza, gdy odwiedzając plac Campo di Fiori na którym został spalony w 1660r. Giordan Bruno. Autor skupia swą uwagę na nieuknionym zderzeniu zbiorowości z indywidualną tragedią, czyli o samotności ginących.

Pokolenie kolumbów

Wojna jest stanem wyjątkowym, burzy rzeczywistość, wkracza we wszystkie dziedziny życia. Z taką właśnie sytuacją przyszło się zmierzyć pokoleniu Kolumbów. Jest to pokolenie specyficzne. To ludzie młodzi, których wybuch wojny zastaje w momencie przełomowym w ich życiu. Stoją w progu dorosłości, przed nimi przyszłość, muszą dokonać ważnych wyborów, decydujących o ich przyszłym życiu, snują plany, marzenia.