XX lecie

Poezja futurystów.

Franciszek Młodożeniec

"XX wiek" jest jednym z wierszy eksperymentalnych, stworzonych przez futurystów. Poeta używa wielu neologizmów, pomiędzy którymi zostały umieszczone powtarzające się sekwencje wyrazów związanych z cywilizacją i techniką. Interesująca jest forma zapisu, przypominająca telegraficzny skrót.

Poezja awangardowa a awangardowa sztuka.

„Dzieło sztuki – mikrokosmos odbijający epokę” {Józef Czechowicz) słowa te wskazują niejako na przynależność twórczości artystycznej do okresu, w jakim się ona rozwija. Sztuka jest pojęciem bardzo szerokim obejmującym swym znaczeniem dziedziny takie jak muzyka, architektura, rzeźba, plastyka czy poezja.

Poezja XX wieku w Polsce

Skamander - grupa poetycka założona w roku 1918 przez Juliana Tuwima, Antoniego Słonimskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Kazimierza Wierzyńskiego oraz Jana Lechonia. Wzorem dla skamandrytów była przede wszystkim twórczość Leopolda Staffa. Swoją nazwę wzięła od mitologicznej rzeki opływającej Troję.

Poeci kręgu „Kwadrygi”- Flukowski, Gałczyński, Sebyła.

Poeci kręgu ?Kwadrygi?- Flukowski, Gałczyński, Sebyła.

Stefan FLUKOWSKI (1902- 1972)- poeta, prozaik, dramatopisarz, tłumacz.
- po studiach prawniczych na UW związał się w 1927 z grupą poetycką skupioną wokół czasopisma ?Kwadryga? (członek redakcji 1927- 31)
- nast. Współpracował z czasopismem ?Droga?, ?Pion?, ?Tygodnik Ilustrowany?
- uczestnik wojny obronnej 1939, do 1945 r.

Po co do Polski- "przedwiośnie"

Przedwiośnie jest to powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1925 roku. Książka składa się z trzech części: Szklane Domy, Nawłoć, Wiatr od wschodu. Opowiada o życiu, losach Cezarego Baryki, reprezentanta młodego pokolenia, przyjeżdżającego do odrodzonej po I wojnie światowej Polski, prezentuje przemiany, którym podlega całe jego życie.