XX lecie

Problem poszukiwania własnego kształtu a uwikłania w Formę w Ferdydurke W. Gombrowicza

W powieście Witolda Gombrowicza pt. „Ferdydurke” ukazany jest świat uwikłany w formę. Bohater utworu, trzydziestoletni Józio jest „artystą”. Pragnie tworzyć. Chce pięknem, dobrem i prawdą sycić siebie i innych. Chce ofiarować swój talent w służbę idei i marzenia. Wydał powieść „Pamiętniki z okresu dojrzewania”, lecz jego dzieło nie zostało chętnie przyjęte przez społeczność i określono go jako pisarza niedojrzałego.

Problematyka egzystencjalna w "Dżumie"

Z pewnością najpełniejszą realizację założeń egzystencjalnych w "Dżumie" jest obdarzenie bohaterów wolna wolą w podejmowaniu decyzji, dokonywania wyboru - czy walczyć z epidemią czy się jej poddać. Na to pytanie prędzej czy później musi odpowiedzieć każda z przedstawionych przez Camusa postaci.

Problematyka utworu Szewcy

Problematyka utworu

Czas i miejsce akcji

Świat przedstawiony w opowiadaniach Schulza jest osobliwy, nigdzie indziej niespotykany i rządzący się też swoimi prawami. Nie znajdujemy tu zatem typowych elementów tradycyjnej powieści realistycznej. Opisywana rzeczywistość jest odrealniona, groteskowa, formowana na kształt snu (oniryczna).

Problemy moralne i społeczne w "Granicy"

Granice z tytułu możemy rozstrzygać w wielu płąszczyznach:
Granica na płaszczyźnie społecznej. Podział klasowy odgradzający świat posiadających od świata nędzarzy. Jest między nimi przepaść. Dzielą ich przywileje, możliwości życiowe, prawa, możliwości wpływania na życie. Awans społeczny jest nieosiągalny dla ludzi sfery ubogiej - nieprzekraczalna granica.

Recenzja Pana Tadeusza.

Ostatnio miałam mieliśmy przyjemność obejrzeć film "Pan Tadeusz" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Powstal on na podstawie powieści Adama Mickiewicza o tym samym tytule.

„Pan Tadusz, czyli ostatni zajazd na Litwie w 12 księgach pisanych wierszem” od prawie 200 lat towarzyszy nam Polakom w życiu.