XX lecie

„Zenon Ziembiewicz jako przykład bohatera wielowątkowego” - Zenon w oczach swoich oraz otoczenia.

W „Granicy” Z. Nałkowskiej wyraźnie poruszony jest problem tożsamości człowieka. Autorka, poprzez stawianie kontrowersyjnych tez, jak np. „Jest się takim, jak myślą ludzie, nie takim, jak myślimy o sobie my”, czy też „Jest się takim, jak miejsce, w którym się przebywa” zmusza czytelnika do zastanowienia się, w jakim stopniu sami możemy kształtować nasze wnętrze, nasz charakter i czy w ogóle jest to możliwe.

„Świat jest wielkim teatrem, ale my wszyscy nie siedzimy na widowni pełnej świateł”. Omów cytat na podstawie „Sklepów cynamonowych”

„ Świat jest wielkim teatrem, ale my wszyscy nie siedzimy na widowni pełnej świateł”. Omów cytat na podstawie „Sklepów cynamonowych”.


Wszystko, co nas otacza, cały ten bezkresny świat, codziennie, co godzinę i minutę przekazuje nam cenne nauki, mądrość życiową, uczy nas odróżniać dobro od zła, sytuacje, których doświadczamy pokazują nam komu ufać, a kto na to zaufanie nie zasługuje.

„Świat przedstawiony w powieści M. Bułhakowa oparty jest na grze przeciwieństw”- udowodnij przywołując przykłady o ścieraniu się dobra ze złem w powieści „Mistrz i Małgorzata”

Walka dobra ze złem zapoczątkowana wedle słów Biblii w rajskim ogrodzie Eden ciągnęła się przez tysiące lat, toczy się również dzisiaj na naszych oczach i nic nie wskazuje na to, ażeby którakolwiek ze stron miała kiedykolwiek zwyciężyć. Pojedynek między tymi dwoma znajdującymi się na przeciwległych biegunach wartościami jest wątkiem często podejmowanym w literaturze, szczególnie w dziełach o tematyce fantastycznej.

„Świat urządzony jest tak, że aby żyć, trzeba walczyć.” Rozwiń myśl E. Hemingwaya.

Słowa w tym cytacie, są porównaniem do każdego społeczeństwa, niezależnie od czasu i miejsca. Mogą być przytoczone do dawnych czasów jak i do współczesności, są one jednako ważne. Mówią one głównie o tym, że życie ludzkie wymaga, wielu poświęceń, a także walko pomiędzy losem a własnym bytem. E.