Łacina

1 2 3 deklinacja

DEKLINACJA 1
N.ANCILLA
G.ANCILLAE
D.ANCILLAE
Acc.ANCILLAM
Abl.ANCILLA
V.ANCILLA

ANCILLAE
ANCILLARUM
ANCILLIS
ANCILLAS
ANCILLIS
ANCILLAEDEKLINACJA 2
SERVUS
SERVI
SERVO
SERVUM
SERVO
SERVE

SERVI
SERVORUM
SERVIS
SERVOS
SERVIS
SERVI


PUER
PUERI
PUERO
PUERUM
PUERO
PUER

PUERI
PUERORUM
PUERIS
PUEROS
PUERIS
PUERIOPPIDUM
OPPIDI
OPPIDO
OPPIDUM
OPPIDO
OPPIDUM

OPPIDA
OPPIDORUM
OPPIDIS
OPPIDA
OPPIDIS
OPPIDAdeklinacja 3
N.

Ablativus Absolutus

Ablativus Absolutus składa się z ablatiwu rzeczownika (liczebnika lub zaimka), a także z imiesłowu (participium). Dla czynności równoczesnej z czynnością orzeczenia "normalnego", stosujemy participium praesenti activi. Zaś dla czynności wcześniejszej używamy participium perfecti passivi. Jest kilka sposobów tłumaczenia abl.

Accusativus cum infinitiviA.C.I.
Accusativus cum infinitivi
(biernik z bezokolicznikiem)

zd. dopełniaczowe
zd. Podmiotowe


MARCUS PROPERAT

VIDEO MARCUM PROPERARE
Verbum regens Accusativus infinitivo
(widzę, że Marek

Architektura i mitologia starożytnej Grecji

Architektura starożytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw. Mimo, że świątynie były rozległe i okazałe to jednak Celli , czyli pomieszczenia kultowe były bardzo wąskie. Uzasadniano to tym, że świątynia spełniała rolę domu bóstwa, a nie jak w chrześcijaństwie miejsca, w którym gromadzili się wierni aby uczestniczyć w nabożeństwie.

Aurea dicta (złote słowa – Lukrecjusz)

1. Alea iacta est. – Kości zostały rzucone. (Menander, a za nim Cezar)
2. Amor omnia vincit. – Miłość wszystko zwycięża.
3. Ave Caesar, morituri te salutant! – Witaj Cezarze, idący na śmierć pozdrawiają cię!.
4. Beati pauperes spiritu – błogosławieni ubodzy w duchu. (Jezus Chrystus)
5.