Łacina

Supinum ppp

SUPINUM
Temat + t + um
ORNATUM
APELLATUM
ROGATUM
ODMIANA
Acc. Ornatum (po co? W jakim celu?)
Abl. Ornatu (oznacza ograniczenie)

PARTICIPIUM PERFECTI PASSIVI (P.P.P.)
Imiesłów przymiotnikowy bierny
Forma powstaje od supinum
Factus facta factum
Zrobiony zrobiona zrobione


INDICATIVUS PERFECTI PASSIVI

p.

Skróty łacińskie

a anno w roku
a.ae.n. ante aeram nostram przed naszą erą
a.Ch.n. ante Christum natum przed narodzeniem Chrystusa
a.D. anno Domini w roku Pańskim
ca. circa około
C. caput rozdział
cens. censor cenzor
cf. confer porównaj
cos. consul, cinsule konsul, za konsulatu…[1]
coss.

Składnia a.c.i. w czasie teraźniejszym i przeszłym - strona czynna i bierna.

PRAESENS
(CZAS TERAŹNIEJSZY)

Infinitivus praesentis activi
- re
amare
videre
audire
ducere

Infinitivus praesentis passivi
- i
amari
videri
audiri
scribi


Składnia a.

Składnia miast

Dokąd – quo?
Skąd – unde?
Gdzie – ubi?

Deklinacja 1
Roma;ae Athenae;arum

Deklinacja 2
Corinthus;i

Deklinacja 3
Carthago Carthaginis

QUO = ACC
Romam propero - podąrzam do Rzymu
Atheno

Składnia nazw miast

1. Na pytanie unde? - skąd?, nazwę miasta stawia się w Ablativie bez przyimka:
I Deklinacja: Roma, Vilna, Moscovia, Vildobona, Holmia, Bucaresta
II Deklinacja: Londinio, Madrito
III Deklinacja: Monte Viridi, Monte Cervino, Civitate Gorzowiensi, Civitate Lodzensi, Neapoli, Leopoli, Carthagine
Pluralis: Athenis, Syracusis, Delphis

2.