Coniunctivus w zdaniu głównym

1. Coniunctivus hortativus - wezwania
- Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus. (Cieszmy się więc, dopóki młodzi jesteśmy.)
- Speremus pariter, parite metuamus. (W miłości na równi ufajmy i na równi lękajmy się.)

2. Coniunctivus iussivus - rozkazu
- Audiatur et altera pars. (Niech zostanie wysłuchana i druga strona.)
- Quidquid agis prudenter ages et respice finem. (Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca.)

3. Coniunctivus irrealis - nierzeczywisty
- Rivalem possem non ego ferre Iovem. (Gdyby Jowisz był rywalem nie zniósłbym tego.)

4. Coniunctivus optativus - życzenia
- Sit venia verbo. (Za pozwoleniem.)
- Utinam falsus vates sim. (Obym był fałszywym prorokiem.)

5. Coniunctivus concessivus - przyzwolenia
- Naturam expellas furca tamen usque recurret. (Naturę choćbyś widłami wypędzał i tak wróci.)

6. Coniunctivus dubitativus - powątpiewania
- Quid agam, iudices, quo me vertam. (Cóż mamy czynić, do kogo sędziowie mamy się zwrócić.)

7. Coniunctivus prohibitivus - zakazu
- Puer telum ne habeat. (Dziecko niech nie posiada broni.)

8. Coniunctivus potentialis - możliwości
- Quis fallere possit amantem. (Któż mógłby oszukać zakochanego?)

Related Articles