Ekologia

Hałas i wibracje w środowisku

1. Pojęcie hałasu i wibracji
2. Żródła hałasu i wibracji
a) zakres występowania poziomów dżwięków w środowisku
3. Hałas komunikacyjny i jego następstwa
4. Inne rodzaje hałasu
5. Wpływ hałasu i wibracji w środowisku żywym
6. Walka z hałasem

ODCZUWANY BÓL PRZY 130 dB !!!

Skutki hałasu:
- zakłóca wiele funkcji i procesy psychospołeczne,
- jest żródłem uciążliwości, dolegliwości,
- przyczynia się do niepokoju i poczucia zagrożenia,
- niszczy narząd słuchu (uszkadza bębenek),
- prowadzi do natychmiastowej i trwałej głuchoty,
- jest szkodliwy dla zdrowia,
- wpływa niekorzystnie na sprawność człowieka i jego sferę psychiczną,
- nasila stany irytacji, napięć emocjonalnych, spowalnia reakcje psychomotoryczne, obniża zdolność koordynacji, zakłóca koncentrację uwagi,
- wzmożona aktywność kory nadnerczej, zmiany i zaburzenia w przemianie węglowodanów, tłuszczów i białek, zmiany napięcia mięsni szkieletowych, wrażliwość receptorów, skurcze obwodowe naczyń krwionośnych, zmiany ciśnienia krwi, częstość akcji serca,
- rozprzestrzenianie się chorób układu krążenia i pokarmowego, dysfunkcje gruczołów wydzielania dokrewnego, zaburzenia przemiany materii, zjawisko bezsenności.

Hydroenergrtyka - czy tylko źródło energii?

Rosnące zapotrzebowanie na energię, którą głównie pozyskuje się z kopalnych źródeł jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny jest głównie przyczyną efektu cieplarnianego wynikającego z rosnącej w atmosferze zawartości CO2 będącego produktem spalania tych paliw.
W tej sytuacji coraz większą uwagę przykłada się do odnawialnych źródeł energii do których należ m.

Historia kulinarna świata

Pierwsi ludzie musieli stać się zarazem pierwszymi kucharzami. Najpierw odkryli ogień. Później zaobserwowali, że jeżeli zasadzą ziarno to za pewien okres czasu mogą spodziewać się plonów. Zaczęli wykonywać proste naczynia i urządzenia kuchenne. Uprawiano rośliny strączkowe, hodowano owce, kozy i dzikie świnie.

Hiroszima

Mimo protestów organizacji ekologicznych oraz sprzeciwów światowej opinii publicznej dotychczas przeprowadzono już dwie próby wybuchów nuklearnych. Siła eksplozji drugiego była sześciokrotnie potężniejsza od siły wybuchu na atolu Mururoa (5.09.95r.) i wynosiła 110 kiloton. Powtórzenie próby na atolu Fangatanfa służyć miało sprawdzeniu nowego typu broni (rakiet TN 75).

Historia DDT

DDT
Nazwa 4,4'-(2,2,2-trichloroethane-1,1-diyl)bis(chlorobenzenen)
Wzór chemiczny C14H9Cl5
Masa cząstecz. 354.49 g/mol
Temp. topnienia 108.5 C
Temp. wrzenia 260 C

KRÓTKA HISTORIA DDT

1. WŁAŚCIWOŚCI

DDT jest bezbarwną, krystaliczną substancją, praktycznie nierozpuszczalną w wodzie, rozpuszczalną w tłuszczach i większości rozpuszczalników organicznych.