Ekologia

Hydroenergrtyka - czy tylko źródło energii?

Rosnące zapotrzebowanie na energię, którą głównie pozyskuje się z kopalnych źródeł jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny jest głównie przyczyną efektu cieplarnianego wynikającego z rosnącej w atmosferze zawartości CO2 będącego produktem spalania tych paliw.
W tej sytuacji coraz większą uwagę przykłada się do odnawialnych źródeł energii do których należ m.

Komunikacja a środowisko

Wpływ transportu na środowisko

Od wieków ludzkość przemieszczała się z miejsca na miejsce
i prowadziła wymianę handlową. Przez stulecia odbywało się to w sposób prymitywny. Podróżowano pieszo lub konno. Towary przewożono również głównie za pomocą zwierząt jucznych. Szybki rozwój nowoczesnego transportu nastąpił dopiero w XX wieku.

Konserwacja pasz

Tematyka związana z konserwacją roślin z użytków zielonych w naszym kraju ma priorytetowe znaczenie, gdyż żywienie paszami konserwowanymi (jesienno-zimowo-wiosenne) w niektórych regionach kraju trwa ponad pół roku. Za istotnością tego problemu przemawia również wysoka wartość odżywcza pasz z użytków zielonych w porównaniu z przemysłowymi, gdyż są one najbardziej dostosowane do przewodu pokarmowego przeżuwaczy.

Jakie działania należy podjąć, aby chronić środowisko naturalne?

Z dnia na dzień coraz więcej ludzi posiada większą wiedze ekologiczną, lecz nie każdy z niej korzysta. Bezmyślne działania mogą doprowadzić do skrajnego stanu naszej planety.
W ostatnim trzydziestoleciu doprowadziliśmy środowisko do stanu, który ciężko będzie odwrócić. Emitując do atmosfery ogromną ilość gazów doprowadzamy do ocieplenia się klimatu, zapoczątkowujemy szkodliwy proces zmian klimatycznych.

Katastrofy ekologiczne


KATASTROFY EKOLOGICZNE
są to trwałe, nieodwracalne, uszkodzenia lub zniszczenia środowiska, majace negatywny wpływ na życie człowieka.

KATASTROFA EKOLOGICZNA W ZATOCE PERSKIEJ
Czas i miejsce katastrofy:
1991r., Zatoka Perska.
Przyczyny:
Tocząca się w Kuwejcie w 1991r.