Ekologia

Historia DDT

DDT
Nazwa 4,4'-(2,2,2-trichloroethane-1,1-diyl)bis(chlorobenzenen)
Wzór chemiczny C14H9Cl5
Masa cząstecz. 354.49 g/mol
Temp. topnienia 108.5 C
Temp. wrzenia 260 C

KRÓTKA HISTORIA DDT

1. WŁAŚCIWOŚCI

DDT jest bezbarwną, krystaliczną substancją, praktycznie nierozpuszczalną w wodzie, rozpuszczalną w tłuszczach i większości rozpuszczalników organicznych.

Hałas i wibracje- ich wpływ na życie człowieka

Dźwięk powstający w następstwie drgań ciał lub cząstek powietrza i przenoszony w postaci fali akustycznej podłużnej, w życiu człowieka spełnia rolę podwójną. Z jednej strony, jako podstawowy środek ostrzegania, porozumiewania się i odbioru wrażeń estetycznych est zjawiskiem cennym i pożądanym, jednak jako hałas, wywierający szkodliwy wpływ na psychikę i zdrowie ludzkie, wymaga zdecydowanego zwalczania przez cały świat humanistyczny i techniczny.

Hałas i wibracje w środowisku

1. Pojęcie hałasu i wibracji
2. Żródła hałasu i wibracji
a) zakres występowania poziomów dżwięków w środowisku
3. Hałas komunikacyjny i jego następstwa
4. Inne rodzaje hałasu
5. Wpływ hałasu i wibracji w środowisku żywym
6. Walka z hałasem

ODCZUWANY BÓL PRZY 130 dB !!!

Skutki hałasu:
- zakłóca wiele funkcji i procesy psychospołeczne,
- jest żródłem uciążliwości, dolegliwości,
- przyczynia się do niepokoju i poczucia zagrożenia,
- niszczy narząd słuchu (uszkadza bębenek),
- prowadzi do natychmiastowej i trwałej głuchoty,
- jest szkodliwy dla zdrowia,
- wpływa niekorzystnie na sprawność człowieka i jego sferę psychiczną,
- nasila stany irytacji, napięć emocjonalnych, spowalnia reakcje psychomotoryczne, obniża zdolność koordynacji, zakłóca koncentrację uwagi,
- wzmożona aktywność kory nadnerczej, zmiany i zaburzenia w przemianie węglowodanów, tłuszczów i białek, zmiany napięcia mięsni szkieletowych, wrażliwość receptorów, skurcze obwodowe naczyń krwionośnych, zmiany ciśnienia krwi, częstość akcji serca,
- rozprzestrzenianie się chorób układu krążenia i pokarmowego, dysfunkcje gruczołów wydzielania dokrewnego, zaburzenia przemiany materii, zjawisko bezsenności.

Hałas i wibracje w środowisku

Hałas i wibracje są zanieczyszczeniami środowiska przyrodniczego charakteryzującymi się mnogością źródeł i powszechnością występowania. Świadczy o tym fakt, że hałas o ponadnormatywnym poziomie obejmuje 21% powierzchni kraju, oddziaływując na jedną trzecią ludności. Wpływ hałasu na człowieka jest często bagatelizowany, dlatego że skutki oddziaływania hałasu nie są dostrzegalne natychmiast.

Gospodarka odpadami na terenie Nowej Soli w oparciu o Dziennik Statystyczny

Spis treści:

Wprowadzenie………………………………………………………………………………2
Wstęp…………………………………………………………………………………………2
Położenie geograficzne…………………………………………………………………....3
Ludność, gospodarstwa domowe……………………………………………………….3
Działalność przemysłowa i handlowa………………………………………………….