Ekologia

Dioksyny

Dioksyny należą do grupy chlorowanych węglowodorów aromatycznych. Ich szkodliwe działanie polega głównie na zakłóceniu funkcji wydzielania wewnętrznego hormonów sterydowych, co skutkuje obniżeniem płodności, trudnościom w zachodzeniu i utrzymaniu ciąży, a nawet bezpłodnością. Mogą też powodować zakłócenie procesu repliki kodu genetycznego.

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.
Źródła zanieczyszczeń powietrza: Powietrze zanieczyszczają, wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość.

Dlaczego Polska nie jest gotowa na budowę elektrowni jądrowej?

ARGUMENT
Polska nie ma warunków do składowania odpadów radioaktywnych, które są wynikiem uruchomienia elektrowni jądrowej.

Uruchomienie elektrowni jądrowej w Polsce byłoby zapewne przedsięwzięciem trudnym nie tylko ze względu na liczne protesty osób sceptycznie nastawionych do tego typu energii ale także ze względu na praktyczną kwestię pozbycia się odpadów radioaktywnych.

Zanieczyszczenia powietrza a efekt cieplarniany

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniany .Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach więk-szych niż ich średnia zawartość.

Dlaczego drewno jest surowcem ekologicznym najbardziej przyjaznym człowiekowi?

SPIS TRESCI:

1. Wstęp >>
2. Drewno przydatnym jest >>
3. Surowiec odnawialny >>
4. Drewno ratuje atmosferę >>
5. Mniejsze koszty ogrzewania >>
6. Zdrowe dla człowieka >>
7. Drewno nawet w czasie pożaru wykazuje zalety >>
8. Drewno jako odpad jest nieszkodliwe >>
9.