Ekologia

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza oraz sposoby zapobiegania
Zanieczyszczenia powietrza w Polsce należą do największych w Europie. Na obszarach wszystkich dużych miast rejestruje się stężenie dwutlenku węgla, siarki i azotu oraz pyłów, przekraczające dopuszczalne normy, co oznacza, że zanieczyszczone powietrze wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie.

Dlaczego teren Legnicko - Głogowski jest obszarem klęski ekologicznej?

Miedź jest surowcem poszukiwanym na rynkach światowych i mającym szerokie zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym. Złoża miedzi występują w skałach o różnym składzie chemicz-nym i różnej zawartości czystego metalu w rudzie. W Polsce bogate złoża rudy miedzi występują w rejonie Gło-gowa, Legnicy, Lubinia, Polkowic i Ścinawy.

Zanieczyszczenia powietrza


Zanieczyszczenie powietrza wywołane działalnością gospodarczą człowieka stanowi poważny problem w obszarach miejskich. Jest to element, który modyfikuje klimat miasta, wpływając jednocześnie negatywnie na stan środowiska przyrodniczego, gospodarkę i zdrowie człowieka. Duża koncentracja różnego rodzaju zakładów przemysłowych i źródeł energii oraz wzmożony ruch samochodowy w miastach odgrywają poważną rolę w dostarczaniu i gromadzeniu się w powietrzu atmosferycznym dużych ilości szkodliwych substancji.

Dlaczego wymierają tysiące zwierząt?

Nikt nie wątpi, że działalność człowieka powodowała wymieranie gatunków zarówno w odległej, jak i niedalekiej przeszłości. jednak przez ostatnie 400 lat tempo tego procesu nienaturalnie szybko wzrosło. Zostało to spowodowane głównie gwałtownym przyrostem ludzkiej populacji, której maksimum liczebności przewiduje się na koniec XXI wieku.

Zanieczyszczenia powietrza (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwasne deszcze)

Zanieczyszczenia powietrza.

• Dziura ozonowa
• Kwaśne deszcze
• Efekt cieplarniany

Dziura ozonowa

Oprócz światła widzialnego, Słońce wytwarza, m.in. niewidoczne dla oka ludzkiego promieniowanie ultrafioletowe (zwane też nadfioletowym).