Ekologia

Dolina Rospudy

Dolina Rospudy to jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych o naturalnych, nienaruszonych stosunkach wodnych w Polsce jak i na świecie. Jest objęta ochroną ze względu na występowanie w niej rzadkich gatunków roślin oraz zwierząt. Na torfowiskach okalających rzekę Rospudę zanotowano 45 gatunków rodzimej flory objętych ścisłą ochroną ustawową, 14 gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i 3 gatunki z listy Natura 2000.

Zanieczyszczenia powietrza

Powietrze – mieszanina gazów tworząca atmosferę ziemską; składa się z azotu (ok. 78%), tlenu (ok. 21%), gazów szlachetnych, dwutlenku węglu, pary wodnej i innych. Skroplone powietrze służy do otrzymywania tlenu i azotu.

Prócz stałych składników powietrza, czasem występują inne substancje, które mogą być groźna dla organizmów żywych, jeśli ich zawartość w powietrzu jest zbyt wysoka.

Działalność obywateli w dziedzinie ochrony środowiska

Człowiek jest częścią przyrody, jak i miliony innych istot żywych, które go otaczają. Ale jest on wśród nich wyjątkiem, ponieważ umie pojmować, rejestrować i klasyfikować to, co zaobserwuje. Nagina do swoich potrzeb prawa natury, jest panem przyrody i może decydować w pewnych granicach o warunkach własnej egzystencji.

Zanieczyszczenia powietrza

Co to jest atmosfera?

Atmosferę Ziemi tworzy mieszanina gazów, potocznie zwana powietrzem. W początkowej fazie formowania się naszej planety, w czasie wybuchów wulkanów i stygnięcia roztopionej materii skalnej, były uwalniane różne gazy. Najlżejsze uleciały w przestrzeń kosmiczną, pozostałe utworzyły wokół Ziemi gazową powłokę – atmosferę ziemską.

Działalność przemysłowa

Najniebezpieczniejsze dla środowiska są zakłady petrochemiczne, elektrocipełownie, huty żelaza i innych metali. Przemysł wprowadza do środowiska naturalnego szkodliwe pierwiastki i ich związki. Związki te nie występują w odosobnieniu, lecz tworzą układy jeszcze bardziej szkodliwe. Zanieczyszczenia negatywnie wpływają na rośliny, powodują bowiem zmiany w ich metabolizmie.