Ekologia

Energetyka termojądrowa - nadzieja przyszłości

Rozwój energetyki jest nieodłącznym elementem rozwoju ludzkości. Na początku człowiek czerpał energię w wyniku spalania drewna i innych elementów łatwopalnych, które podarowała mu przyroda.
Epokowym wydarzeniem było wykorzystanie w XIX na skale przemysłową wieku maszyny parowej, co otwarło drogę do pozyskiwania surowców kopalnych głownie węgla.

Elektryczny zabójca

Węgorze można spotkać we wszystkich w morzach i oceanach całego świata oraz w większości rzek i jezior Europy. Niektóre gatunki występują w Ameryce Południowej, w bagnistych wodach dorzeczy Orinoko i Amazonki. Jego wydłużone, pokryte grubą skórą ciało nadaje mu wygląd węża. Jako jedna z nielicznych ryb - w zależności od wieku - żyje w wodach słonych lub słodkich.

Energia uzyskana z odpadów

Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, transporcie, ogrzewaniu domostw czy oświetleniu. Początkowo tej energii dostarczało nam środowisko w postaci zasobów naturalnych nieprzetworzonych opału i paliw np.

Energia uzyskana z odpadów

Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, transporcie, ogrzewaniu domostw czy oświetleniu. Początkowo tej energii dostarczało nam środowisko w postaci zasobów naturalnych nieprzetworzonych opału i paliw np.

Energia słoneczna

Na świecie stale ma miejsce rosnące zapotrzebowanie na energię. Jeśli w roku 1986 światowe zużycie energii wynosiło 11,2 TW lat, to prognoza na rok 2030 uwzględniając przewidywane zużycie w roku 2000 wynoszące ok. 15 TW lat, będzie wynosić prawdopodobnie 29,0 TW lat.
Dalsza produkcja energii, która jest w znacznym stopniu oparta na wyczerpywalnych i nieodnawialnych zasobach przyrody, takich jak: węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, prowadzi do katastrofalnych skutków ekologicznych, a ponadto zasobom tym grozi w przyszłości całkowite wyczerpanie.