Ekologia

Alternatywne - odnawialne źródła energii.

Potencjał techniczny odnawialnych źródeł energii w Polsce szacuje się na 3.850 PJ rocznie. Stanowi to prawie 90% zapotrzebowania na energię (4.292 PJ w 1997 r.). Najwyższy potencjał w Polsce ma energia geotermalna (1.512 PJ/rok), słoneczna (1.340 PJ/rok) i biomasy (619 PJ/rok). Znacznie niższe są zasoby energii wody i wiatru (potencjał techniczny odpowiednio: 43 PJ i 36 PJ rocznie).

,,Dziura ozonowa zagraża życiu na Ziemi"

Na początku lat 80-tych satelita meteorologiczny przesłał na Ziemię zastanawiające naukowców zdjęcia. Pokazywały one to, czego naukowcy obawiali się najbardziej - gigantyczną dziurę w wartstwie ozonowej nad Antarktydą.
Ozon to bezbarwny gaz, stanowiący jedną milionową część atmosfery tworząc ochronną tarczę wokół Ziemi.

ABC konsumenta cz.2

UMOWA SPRZEDAŻY-jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym i ma duże znaczenie dla każdego z konsumentów. Dla prawidłowego wykonania tej umowy szczególne znaczenie praktyczne ma wywiązanie się przez sprzedawce ze zobowiązania do wydania rzeczy należytej jakości, a przez kupującego do odebrania rzeczy i zapłaty ceny.

Akustyczne skażenie środowiska

Z
agadnienie akustycznego oddziaływania na środowisko jest bardzo ściśle związane z działem fizyki jakim jest akustyka, będącą nauką o zjawiskach dźwiękowych określonych m.in. następującymi parametrami :
a. częstotliwością, wynoszącą dla:
• fal infradźwiękowych (poddźwiękowych) < 20 Hz,
• fal dźwiękowych od 20 – 20.

"Cudze chwalicie, swego nie znacie"

?Cudze chwalicie, swego nie znacie?

EKOLOGIA

Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami.

Ekologia zajmuje się badaniem powiązań między wspólnotą biotyczną a środowiskiem abiotycznym (układy biologiczne istnieją w sieci powiązań między sobą i otaczającym środowiskiem), opartych na różnego rodzaju interakcjach, komunikacjach i informacjach.