Ekologia

Czy powodziom można zapobiec ?

Powodzie towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia. Jest to zjawisko naturalne i nie stanowi zagrożenia dla środowiska, choć łączy się często ze znacznymi ofiarami zarówno wśród ludzi, wszelkich zwierząt jak i stratami materialnymi.
Pierwszą informację o powodzi znajdujemy w Księdze Rodzaju Biblii, kiedy to po 40 dniach i nocach opadów wystąpiły wody zalewając olbrzymie tereny.

Zanieczyszczenia hydrosfery

HYDROSFERA to wodna powłoka Ziemi, przenikająca skorupę ziemską i atmosferę, obejmująca wodę występującą w przyrodzie w stanie stałym, ciekłym i gazowym. Hydrosferę stanowią: oceany, morza, rzeki, jeziora, bagna, lodowce kontynentalne (lądolody), lodowce górskie, pokrywa śnieżna, lód gruntowy, wody podziemne oraz para wodna występująca w atmosferze i skorupie ziemskiej.

Czy w Polsce powinna powstać elektrownia atomowa? Ochrona środowiska a energia.

Wiele osób tweirdzi, że musimy jak najszybciej wybudować elektrownię atomowa. Zapotrzebowanie na prąd wciąż rośnie, dlatego powinniśmy produkować jak najwięcej własnej energii. Czy taka jest prawda?

Raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu stwierdza, że w ciągu ostatnich 50 lat średnia temperatura Ziemii wzrosła o 0,4-0,8C.

Zanieczyszczenia ekologiczne i ich skutki (73 strony)

1. Zanieczyszczenia środowiska
2. Samooczyszczanie wód oraz czynnikiekologicznewpływające na jego przebieg
3. Kwaśne deszcze
4. Katastrofy ekologiczne: wyciek ropy w Kuwejcie
5. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
6. Odpady komunalne i przemysłowe
7.

Czy warto używać sprzętów i żarówek tradycyjnych?

Założenie: jeden kilowat – około 30 groszy
Co najpierw należy wykonać aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej:
1. Zamienić żarówki tradycyjne na energooszczędne
2. Nie używać energii elektrycznej w pustych pokojach
3. Ograniczyć oświetlenie w miejscach, w których się przebywa
4.