Ekologia

Globalne ocieplenie

Globalne ocieplenie
Globalne ocieplenie jest prawdopodobnie skutkiem rozwoju przemysłu i motoryzacji. Wprawdzie podwyższenie temperatury jest niemal niezauważalne przez człowieka, ale wpływ ocieplenia na planetę może być katastrofalny w skutkach.

Rezultatem ocieplania klimatu Ziemi mogą być susze, katastrofalne powodzie, huraganowe wiatry i pożary.

Formy ochrony przyrody

Ziemia jest domem człowieka. Pokrywają ją wody, gleby i skały. Gdy Ziemia choruje ludzie chorują razem z nią. Powinnością człowieka jest o nią dbać. Dzieci powinny poznać znaki: „Zielony punkt” i „Bez freonu”, które pozwalają rozróżnić produkty bezpieczne dla środowiska naturalnego i wpłynąć na dobór odpowiednich produktów dla całej rodziny.

Funkcje Roślin

Organizmy o komórkach prawie zawsze okryte ścianą komórkową, najczęściej samożywne, dzięki ciałkom zieleni wytwarzają przez asymilację złożone związki organiczne z prostych związków nieorganicznych (dwutlenku węgla i wody z solami mineralnymi). Energię do tych syntez czerpią w procesach fotosyntezy lub chemosyntezy.

Gdzie zużywa się wodę?

Coraz częściej sięga się do rezerw w postaci wód gruntowych. Wody gruntowe to te, do których sięgamy kopiąc studnię. Warstwy wodonośne należą do głównych magazynów wody słodkiej na naszej planecie. Jednak i one się wyczerpują. W raporcie Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom zatytułowanym Groundwater: The Invisible and Endangered Resource ( Wody gruntowe: niewidzialne i zagrożone zasoby) oceniono, że z tych rezerw pochodzi połowa wody używanej w gospodarstwach domowych i do nawadniania pól uprawnych.

FOSFORY SA Gdańsk zanieczyszczenia

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o. należą do największych w kraju producentów nawozów mineralnych. W obecnym kształcie powstały w 1969 r. na bazie istniejącej od 1946 r. Fabryki Kwasu Siarkowego.

Roczna zdolność produkcyjna wynosi do 300 tys. ton nawozów mineralnych oraz 100 tys.