Ekologia

Zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery i litosfery. Ich źródła i skutki.

Zanieczyszczenia atmosfery, litosfery i hydrosfery.
Jakie są ich skutki i źródła?
Postaram się to omówic w mojej pracy.

Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami.

Czynniki środowiska ograniczjące występowanie organizmów

ŚRODOWISKO ORGANIZMÓW ŻYWYCH:

A) lądowe
B) wodne.

RÓŻNICE:

- temperaturą
-zawartością tlenu i dwutlenku węgla
-odmiennymi warunkami świetlnymi
-zasobnością soli mineralnych
-odczynem(pH)
-stopniem oddziaływania czynników mechanicznych :
*wiatru,prądów morskich, ciśnienia
WYSTĘPOWANIE ORGANIZMÓW W DANYM ŚRODOWISKU ZALEŻY OD:

- wymagań w stosunku do środowiska
-panujących w nim warunków

CZYNNIKI ŚRODOWISKA WPŁYWAJĄ NA:

- aktywność organizmów
-liczebność
-rozmieszczenie
-tempo i aktywność procesów życiowych (takich jak oddychanie,odżywianie, rozmnażanie.

Zaniczyszczenie wód na Ziemi oraz w Polsce.

Woda jest tak samo ważna dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie. Stanowi jeden z podstawowych elementów kształtujących środowisko życia i warunkujących działalność człowieka. Jest ona zarówno artykułem pierwszej potrzeby, jak i środkiem utrzymania higieny, surowcem i środkiem produkcji przemysłowej oraz źródłem energii.

Czas przestać robić z natury, ludzikich igrszek, wielkie śmietnisko bo to się źle skończy wszystko

Świat się zmienia, zmieniają się ludzie. Idziemy ,, do przodu”. Wynaleźliśmy tak wiele. Potrafimy ,,latać”- samolotem bądź rakietą. Mamy radio, telewizję, satelity. Roboty, które wykonują za nas niektóre czynności. Czyż to nie wspaniałe, że umiemy sobie stworzyć dogodne warunki do życia i egzystencji?

Jednak nie we wszystkich dziedzinach możemy być z siebie dumni.

Zanieczyszczenia Częstochowy i jej okolic.

Zanieczyszczenia wód:

Główne zanieczyszczenie wód i osadów wodnych pochodzą ze ścieków komunalnych i przemysłowych oraz z spływów zanieczyszczeń obszarowych upraw rolnych. Wody Stradomki są zanieczyszczone ściekami przemysłowymi Blachowni, Zakładów Przemysłu lekkiego WIGOLEN, Spółki Tapety Gnaszyn oraz przez zrzuty ścieków kanalizacji deszczowej Częstochowy.