Ekologia

Katastrofy ekologiczne: wyciek ropy w Kuwejcie

Największą z katastrof ekologicznych ostatnich lat był wyciek ropy w Kuwejcie. Tocząca się w tam 1991r. wojna, doprowadziła do największego pożaru ropy w historii . Niezwykłe w tej sprawie było to, że nie był to żaden przypadek, lecz umyślne działanie wycofującej się armii irackiej. Do wód Zatoki dostało się wówczas około 240 mln baryłek ropy (1 baryłka to ok.

Katastrofy ekologiczne


KATASTROFY EKOLOGICZNE
są to trwałe, nieodwracalne, uszkodzenia lub zniszczenia środowiska, majace negatywny wpływ na życie człowieka.

KATASTROFA EKOLOGICZNA W ZATOCE PERSKIEJ
Czas i miejsce katastrofy:
1991r., Zatoka Perska.
Przyczyny:
Tocząca się w Kuwejcie w 1991r.

Jakie działania należy podjąć, aby chronić środowisko naturalne?

Z dnia na dzień coraz więcej ludzi posiada większą wiedze ekologiczną, lecz nie każdy z niej korzysta. Bezmyślne działania mogą doprowadzić do skrajnego stanu naszej planety.
W ostatnim trzydziestoleciu doprowadziliśmy środowisko do stanu, który ciężko będzie odwrócić. Emitując do atmosfery ogromną ilość gazów doprowadzamy do ocieplenia się klimatu, zapoczątkowujemy szkodliwy proces zmian klimatycznych.

Konserwacja pasz

Tematyka związana z konserwacją roślin z użytków zielonych w naszym kraju ma priorytetowe znaczenie, gdyż żywienie paszami konserwowanymi (jesienno-zimowo-wiosenne) w niektórych regionach kraju trwa ponad pół roku. Za istotnością tego problemu przemawia również wysoka wartość odżywcza pasz z użytków zielonych w porównaniu z przemysłowymi, gdyż są one najbardziej dostosowane do przewodu pokarmowego przeżuwaczy.

Ochrona przyrody

1. Czym różni się rolnictwo ekologiczne od tradycyjnego?
2. Wymień przykłady działań, które powodują obecnie wymieranie gatunków.
3. Wymień zwierzęta, które już wymarły wskutek działań człowieka.
4. Co to jest Czerwona Księga?
5. Wymień nazwę, podaj logo i wymień kilka gatunków fauny i flory w parku narodowym:
a) najstarszym;
b) największym;
c) najmłodszym;
d) tatrzańskim;
e) słowińskim.