Ekologia

Dziura Ozonowa

Właściwości ozonu.

Ozon, forma tlenu z trzema atomami (zamiast dwóch jak w "normalnym" tlenie) jest wyraźnie toksyczny. 1 cząstką tego gazu na milion części powietrza jest już dla ludzi trująca. Blisko powierzchni Ziemi ozon jest trucizna, która współuczestniczy w tworzeniu smogu fotochemicznego i kwaśnego deszczu.

Zanieczyszczenia wody

Woda jest tak samo ważna dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie. Bez wody umiera każde żywe stworzenie - roślina, zwierzę, człowiek. Cała woda, także woda z kranu, pochodzi z obiegu hydrologicznego: z oceanów, jezior i rzek, z pól i lasów, z których stale wznosi się w postaci pary i powoduje powstawanie chmur.

Dziura ozonowa


Bez życiodajnych promieni słońca- pierwotnego źródła energii dla procesów biologicznych- wyginęłyby rośliny i zwierzęta. Człowiek tęskni do widoku słońca. Jest ono przyjacielem, a nie wrogiem, dzięki cienkiej warstwie atmosfery działalność człowieka powoduje niszczenie tej warstwy- czyli powstawanie tak zwanej dziury ozonowej.

Zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód.

Działania na rzecz redukcji skażenia środowiska naturalnego mają kluczowe znaczenie dla dalszego istnienia życia na Ziemi. Są one bardzo kosztowne i muszą być podejmowane przez rządy i organizacje międzynarodowe. Oznacza to że wszyscy ludzie będą musieli ponieść część kosztów utrzymania życia na naszej planecie.

Dzikie wysypiska- na przykładzie Szwajcarii

1.Wprowadzenie.


Skąd się biorą odpady? Czy znacie inną istotę, która by je wytwarzała? W takim znaczeniu, w jakim my rozumiemy to pojęcie – z pewnością nie. Człowiek zdobył i ucywilizował całą Ziemię, ale postęp niesie za sobą ofiary – nasze środowisko jest jedną z nich.