Ekologia

Zagrożenia sztuczne

Działania ludzkie maja bezpośredni lub pośredni wpływ na stan środowiska naturalnego. Niekiedy jest on szczególnie szkodliwy, doprowadza bowiem do zmian, które z upływem czasu powodują degradacje środowiska i zaczynają stanowić poważne zagrożenie. Podstawowa przyczyna degradacji środowiska jest dążenie do zaspokajania wzrastających potrzeb ludzkich przy stale zwiększającej się populacji.

Co się stało z wodą?

Około 97 procent wody na ziemi znajduje się w morzach i oceanach; jest ona zbyt słona, by można ją było używać do picia lub wykorzystywać w rolnictwie bądź przemyśle.
Woda słodka stanowi tylko 3 procent wszystkich zasobów, jednak - jak pokazuje ilustracja obok - większa jej część jest trudno dostępna.

Zagrożenia związane z działalnością człowieka

Dziura ozonowa
Za zanikanie warstwy ozonowej odpowiedzialny jest głównie chlor z chlorofluoroweglanów (CFC). Poczynając od lat 1930 związek ten był powszechnie stosowany w lodówkach oraz klimatyzatorach na całym świecie. Dopiero w 1987 r. na podstawie Protokołu z Montrealu kraje uprzemysłowione zobowiązały się do zmniejszenia o połowę konsumpcji i produkcji tego gazu do 2005 roku oraz 85-procentowej redukcji do 2007 roku.

Co to jest tolerancja ekologiczna. Na wybranych przykładach scharaktaryzuj zależności międzygatunkowe - nieantagonistyczne i antagonistyczne.


Temat: Co to jest tolerancja ekologiczna. Na wybranych przykładach scharakteryzuj zależności między gatunkowe.

Występowanie i pomyślne bytowanie organizmów w ekosystemie uzależnione jest od warunków środowiska, w tym od ilości i natężenia czynników abiotycznych czyli czynników fizycznych i chemicznych środowiska,, m.

Zagrożenie środowiska

Mieszkam w Piławie Górnej mieście polożonym w województwie dolnośląskim w zachodniej części Wzgórz Strzelińskich. Piława Górna w roku 1962 otrzymała prawa miejskie. Obecnie zamieszkujue ją 6967 mieszkańców. W latach jej świetności silnie rozwinął się :
- przemysl odziezowy,
- jedwabniczy,
- materialów budowlanych.