FOSFORY SA Gdańsk zanieczyszczenia

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o. należą do największych w kraju producentów nawozów mineralnych. W obecnym kształcie powstały w 1969 r. na bazie istniejącej od 1946 r. Fabryki Kwasu Siarkowego.

Roczna zdolność produkcyjna wynosi do 300 tys. ton nawozów mineralnych oraz 100 tys. ton kwasu siarkowego.

Przeprowadzone w ostatnim dziesięcioleciu modernizacje Zakładów spowodowały obniżkę zużycia surowców i energii, a przede wszystkim dużą poprawę w zakresie ochrony środowiska. Wielkie przemiany, jakie nastąpiły w kraju, w tym również w rolnictwie i na rynku środków produkcji dla rolnictwa, po roku 1989, zmusiły Zakłady do rewizji programu produkcji, reorganizacji oraz zmiany statusu prawnego. W 1992 roku przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę z o.o. Właścicielem 100% udziałów został Skarb Państwa. W 1995 r. uległa zmianie struktura własności udziałów. W drodze prywatyzacji kapitałowej udziały kupili: 66% CIECH S.A. oraz 9% ROLIMPEX S.A.

W zmienionych warunkach zaistniała konieczność wypracowania strategii marketingowej, strategii dostosowanej do potrzeb rynku kształtowanego przez wymagającego i oszczędnego nabywcę. "FOSFORY" obok znanego już i cenionego przez rolników Superfosfatu Potrójnego Granulowanego wprowadziły na rynek mieszanki fosforowo-potasowe granulowane ( AGRAFOSKI ) oraz cieszący się coraz większym powodzeniem nawóz granulowany azotowo-fosforowo-potasowy ( AMOFOSKA ). Wszystkie wymienione nawozy charakteryzują się długotrwałym i efektywnym działaniem. Oferowane nawozy są dostępne w całym kraju dzięki własnej, szeroko rozwiniętej sieci dealerskiej.

"FOSFORY" od 1976 r. prowadzą też szeroką działalność usługowo-spedycyjną w zakresie przeładunku towarów masowych sypkich i płynnych w eksporcie, imporcie i tranzycie. Wielkość dotychczasowych przeładunków wynosi 1 milion ton rocznie z możliwością 2-3 krotnego zwiększenia obrotów po zakończeniu rozbudowy infrastruktury portowej. Perspektywiczne działanie przedsiębiorstwa ukierunkowane jest na ograniczanie produkcji superfosfatu potrójnego na rzecz bezodpadowej i bezściekowej produkcji nawozów wieloskładnikowych granulowanych oraz rozbudowę bazy usługowo-spedycyjnej.

Related Articles