Funkcje Roślin

Organizmy o komórkach prawie zawsze okryte ścianą komórkową, najczęściej samożywne, dzięki ciałkom zieleni wytwarzają przez asymilację złożone związki organiczne z prostych związków nieorganicznych (dwutlenku węgla i wody z solami mineralnymi). Energię do tych syntez czerpią w procesach fotosyntezy lub chemosyntezy. W przebiegu ewolucji wytworzyło się ogromne bogactwo form roślin przystosowanych do najróżniejszych warunków bytowania, obejmujące około 500 tys, gatunków.
PLECHOWCE (r.niższe) ORGANOWCE (r.wyższe)
GLONY R.ZARODNIKOWE R.NASIENNE
ZIELENICE MSZAKI PAPROTNIKI NAGONASIENNE OKRYTONASIENNE
BRUNATNICE
KRASNOROSTY WĄTROBOWCE PAPROCIE DWULIŚCIENNE JEDNOLISCIENNE
OKRZEMKI MCHY SKRZYPY
SINICE WIDŁAKI
PAPROTNIKI

W świecie roślin, jak i w życiu codziennym wszystko musi być poukładane.. Wszystko ma swój porządek bez którego trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat. W świecie roślinnym porządek ów wprowadził sprytny Szwed Karolem Linneuszem zwany. Żył w XVII wieku, a po nim było mnóstwo innych m.in. Lamarck czy Polak Wierzbicki. Ich inicjały widnieją, a przynajmniej powinny widnieć po nazwie łacińskiej rośliny, którą umiejscowili w systematyce roślin. Z grubsza systematykę można porównać do np. ciała kosmicznego, zbliżającego się do Ziemi. Zamontowana na nim kamera ujrzy najpierw nasz glob, lecąc dalej zarysują się kontynenty, później państwa, w państwach miasta, w miastach ulice, na ulicach domy, a później ... mniejsza o to. Ważne że prześledziliśmy jednostki naszego uporządkowanego świata od największej jakim jest nasza planeta, do najmniejszej, czyli punktu o jakichś współrzędnych w jakim ciało kosmiczne zakończyło swój żywot. W naukach przyrodniczych jednostki najwyższego rzędu grupują organizmy niekiedy o bardzo odległym pokrewieństwie. Cóż bowiem może mieć wspólnego człowiek z paprocią. Otóż wspólną ich cechą jest posiadanie w każdej komórce jądra komórkowego (i na tym pokrewieństwo się kończy). Jednak już zestawienie paproci z sekwoją ujawnia nowe nici pokrewieństwa (osiadły i autotroficzny tryb życia, posiadanie jądra komórkowego rzecz jasna, budowa telomowa). Jednostki w kolejności rzędów od najwyższego do najniższego przedstawia się następująco :
Królestwo (Regnum)
Podkrólestwo (Subregnum)
Typ (Phyllum)
Klasa (Classis) - w podkrólestwie zwierząt Gromada (Divisio)
Rząd (Ordo)
Rodzina (Familia)
Rodzaj (Genus)
Gatunek (Species)
Podgatunek (Subspecies)
Odmiana (Varietas)
Forma (Forma)
Mieszaniec (Hybryda)
Kultywar (Cultivar)
Część jednostek może nie być obecna w opisie rośliny (np. Sagowiec wygięty nie posiada ani podgatunków, ani odmian, ani form). Trzeba też wiedzieć, że jednostki systematyczne (zwane taksonomicznymi) poniżej gatunku występują najczęściej u roślin uprawnych, gdzie bardzo często ?majstruje się? przy kodzie genetycznym, ?rozdmuchując? garnitur chromosomalny do 6n i więcej.
Królestwa w żywym świecie są dwa : Eucaryota (jądrowce) i Procaryota (bezjądrowce). Podkrólestw jest pięć, z czego najważniejsze to Rośliny (Plantae) , Zwierzęta (Animalia) i Grzyby (Fungi). Ze względu na sposób rozmnażania i złożoność budowy podkrólestwo roślin dzielimy na :
Rośliny zarodnikowe - zwane niższymi, rozmnażające się z zarodników, o prostej budowie. Występuje tutaj przemiana pokoleń. Mianowicie pokolenie płciowe (gametofit) wytwarza zygotę, z której wyrasta sporofit (pokolenie bezpłciowe). Sporofit wytwarza zarodniki, które dają początek gametofitowi itd. myrdum pyrdum kołysanka. Ważne jest natomiast że im wyżej uorganizowana roślina zarodnikowa, tym mniejszy gametofit (jako pokolenie relatywnie słabsze). U glonów gametofit stanowi lwią część rośliny, u mszaków sporofit jest duży, ale niezdolny do samodzielnego życia, a u paprotników gametofit jest ledwo zauważalny.
Rośliny nasienne - zwane wyższymi rozmnażają się za pomocą nasion i wytwarzają kwiaty. Gametofit przy tym pojawia się okresowo, stanowiąc część kwiatu, czyli to on nie jest zdolny do samodzielnego życia. Rośliny nasienne dzielimy na Nagonasienne (Gymnospermae) i Okrytonasienne (Angiospermae). U nagonasiennych zalążek będący zaczątkiem przyszłej rośliny jest nieosłonięty, a u okrytonasiennych (czy też okrytozalążkowych) znajduje się on w komorze zalążkowej (w zalążni). Stąd już prosty wniosek, że tylko Angiospermae (zwane ostatnio Magnoliophyta) są zdolne do wytwarzania owocu. W obrębie okrytonasiennych wyróżniamy również dwie klasy (Jednoliścienne i Dwuliścienne). Pierwsze z nich wytwarzają jeden Liścień (nie liść !!), a drugie dwa. Jednoliścienne mimo ubóstwa gatunków opanowały kulę ziemską (trawy z bambusem na czele, palmy, storczyki) i obecnie dominują. Dwuliścienne wykształciły z kolei ogrom gatunków (1,5 mln) i są obecne w każdym domu

Rośliny drzewiaste spełniają przede wszystkim podstawowe funkcje ozdobne, co jest głównym celem zieleni na terenach ogólnouzytkowych, oraz w ogrodach. One też wraz z roślinnością zielną kształtują estetykę otoczenia. Pokrój roślin ma duże znaczenie dla kompozycji, ponadto jest często na tyle charakterystyczny, że już z dalszej odległości można poprawnie rozpoznać gatunek rośliny. W związku z tym dzieli się rośliny według sposobu wzrostu na kilka form wzrostowych, te zaś według kształtu na pokroje. (zobacz Pokroje). Znaczne różnice występują w pokroju drzew zależnie od zagęszczenia. W zwarciu drzewa są wyższe, a korony tworzą małe, wąskie, podczas gdy na wolnej przestrzeni drzewa są niższe, a ich korony są szerokie, rozłożyste.

Także barwa liści, kwiatów i owoców, a w zimie także barwa kory (pędów) jest intensywniejsza w pełnym oświetleniu niż w cieniu. Odmiany barwolistne trzeba więc sadzić w słońcu, gdyż wówczas tylko wykształcą właściwą barwę. Dla kompozycji roślinnych terenów zieleni mają przede wszystkim znaczenie pokroje drzew, gdyż drzewa sadzi się przeważnie tak, aby mogły się w pełni rozrosnąć i wykształcić swój pokrój. Natomiast mniejsze znaczenie mają pokroje krzewów, gdyż sadzi się je przeważnie w zwarciu, tworząc grupy. Sadząc w terenach zieleni byliny i kwiaty letnie, na ogól wypełnia się nimi w sposób zwarty płaszczyzny.

Rośliny z których można dekorować :
Bambus (Bambusa) - skoro są już dostępne gatunki odporne na mróz (Fargesia murieliae 'Rufa' syn. Arundinaria murieliae, odmiana, która znosi spadki temperatury do ?30C) to wzrasta zainteresowanie bambusowatymi wykorzystywanymi do ogrodów jako materiał na przesłony i żywopłoty. Gatunki tropikalne sadzone w pojemnikach wykorzystuje się jako ozdoby patio, ale również w biurach i mieszkaniach.
Rośliny pnące (pnącza) - to rośliny, które wspinają się same (czepne) lub z czyjąś pomocą. Wiele pnączy wymaga budowania podpór i starannej pielęgnacji
Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) - jedna z najpopularniejszych roślin żywopłotowych. Ozdobi każdy dom.

Related Articles