Geografia

Cesarstwo Japońskie

Cesarstwo Japońskie (oficjalnie w Lokalnym języku nazywane Nippon Koku) jest najbardziej na wschód wysuniętym krajem Azji. Leży na prawie 4 tys. wysepek, z czego największe to: Honsiu, Hokkaido, Kiusiu, Sikoku i Okinawa. Wyspy Japońskie oddzielają Morze Japońskie od Oceanu Spokojnego. Aż ¾ tego kraju stanowią góry.

Cechy sieci rzecznych w Polsce, Typy jezior, pochodzenie, Zbiorniki antropogeniczne, znaczenie

Cechy sieci rzecznych w Polsce;
trzy obszary;gory, wyzyny, pojezierza
a) uklad sieci nawiazuje do rzeby terenu,spadku terenu i budowy geologicznej oraz wykorzystuje pradoliny polodowcowe
b) obszary źrodliskowe to; gory,wyzyny,pojezierza( glownie z moren czolowych)
c) dorzecza: Wisly i Odry, rzeki pobrzeza, dorzecze Niemna: dorzecze Dniepru Dniestru Łaby Dunaju
? Morza Bałtyckiego - 99,7%:
o dorzecze Wisły - 55,7%; o dorzecze Odry - 33,9%; o rzeki pobrzeża bałtyckiego - 9,3%; o dorzecze Niemna - 0,8%;
? Morza Czarnego:
o dorzecze Dunaju (Orawa) o dorzecze Dniestru;
? Morza Północnego:
o dorzecze Łaby (Izera, Orlica).

Cechy urbanizacyjne na świecie

pojęcie miasta – określa się za pomocą różnorakich kryteriów- kryteria prawno – administracyjne – miastem jest osada, która została uznana za miasto przez właściwy organ prawny (uzyskała prawa miejskie)

- kryteria fizjonomiczne – wyróżniają miasta na podstawie cech zewnętrznych (typ zabudowy, architektura)

- ekonomiczne – za podstawowy wyznacznik uznają strukturę zatrudnienia mieszkańców (w sektorach pozarolniczych)

- infrastrukturalne – czynnikiem decydującym w tym przypadku jest stopień rozwoju infrastruktury miejskiej (kanalizacja, siec ciepłownicza, energetyczna oraz komunikacji miejskiej)

- socjalne – stopień upowszechnienia miejskiego stylu życia

- kulturalne – koncentracja ośrodków naukowych i centrów kulturalno-oświatowych oraz ich oddziaływanie na obszary sąsiadujące

- wielkościowe – najczęściej wykorzystywane w studiach porównawczych mimo, że w poszczególnych krajach liczba mieszkańców powyżej której daną osadę uważa się za miasto jest zróżnicowana.

Cechy współczesnych lądów

Cechy współczesnych lądów:
Trójkatność,90-80 st.szer geogr poł-najwiecej lądów,
39%-lady na półkuli półn,19%-lady na półkuli połudn
antypodalność- przeciwlegle na kuli ziem mamy pary kontynentów
Rozmieszczenie lądów:
Półkula N-39,4%powierzchni S-18,7,Półkula lądowa-46,7%zajmuja lądy
Półkula morska-10,0%zajmuja lądy
Strefa miedzyzwrotnik-203.

Cechy środowiska geograficznego Europy oraz współczesne problemy społeczno- gospodarcze i polityczne tego kontynentu

CECHY ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO EUROPY ORAZ WSPÓŁCZESNE PROBLEMY SPOŁECZNO- GOSPODARCZE I POLITYCZNE TEGO KONTYNENTU

CECHY ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO
Europa należy do „Starego Świata”. Zajmuje ona obszar ok. 10 mln. km2 i jest częścią Eurazji. Zamieszkuje ją ok. 730 mln. ludzi, a w niektórych regionach gęstość zamieszkania należy do najwyższych na świecie.