Geografia

Cechy środowiska geograficznego Europy oraz współczesne problemy społeczno- gospodarcze i polityczne tego kontynentu

CECHY ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO EUROPY ORAZ WSPÓŁCZESNE PROBLEMY SPOŁECZNO- GOSPODARCZE I POLITYCZNE TEGO KONTYNENTU

CECHY ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO
Europa należy do „Starego Świata”. Zajmuje ona obszar ok. 10 mln. km2 i jest częścią Eurazji. Zamieszkuje ją ok. 730 mln. ludzi, a w niektórych regionach gęstość zamieszkania należy do najwyższych na świecie.

Centra Gospodarcze Świata

Tokio jest największym centrum finansowym, handlowym i przemysłowym Japonii. Znajduje się tu m.in. centralna giełda papierów wartościowych organizowane są tutaj światowe targi przemysłowe. Miasto posiada drugi co do wielkości port w Japonii (po Jokohamie) oraz dwa międzynarodowe porty lotnicze (lotnisko Haneda jest 6 co do wielkości i odprawi 41mln.

Cesarstwo Japońskie

Cesarstwo Japońskie (oficjalnie w Lokalnym języku nazywane Nippon Koku) jest najbardziej na wschód wysuniętym krajem Azji. Leży na prawie 4 tys. wysepek, z czego największe to: Honsiu, Hokkaido, Kiusiu, Sikoku i Okinawa. Wyspy Japońskie oddzielają Morze Japońskie od Oceanu Spokojnego. Aż ¾ tego kraju stanowią góry.

Charakterysktyka klimatyczno-roślinno-glebowa wybranej strefy klimatycznej

Klimat umiarkowany - rozległa strefa klimatyczna, dzieląca się na – na półkuli północnej – chłodniejszą północną i cieplejszą południową (na półkuli południowej odwrotnie: północna część jest cieplejsza, południowa – chłodniejsza). Średnia roczna temperatura waha się od 0 do 10 stopni celcjusza, a opady atmosferyczne występują w różnych porach roku.

Charakterystyczne cechy klimatu Polski

Przez słowo klimat rozumie się charakterystyczny dla danego obszaru układ zjawisk atmosferycznych, wyrażony w powtarzających się przebiegach pogody. Układ ten kształtowany jest przez bilans cieplny, obieg wilgoci i krążenie mas powietrznych umiarkowany jest podłożem geograficznym danego obszaru, rozmieszczeniem mórz i lądów, rzeźbę terenu, budową wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej, szatą roślinną, a także działalnością człowieka ( zmiany nawodnienia, roślinności i gleb, budowa miast itp.