Geografia

Bieszczady, Gospodarka Bieszczad Klimat Ogólnie o Bieszczadach Turystyka Rzeki

Bieszczady

Ogólny opis


Pasma górskie Bieszczadów zajmują południowo - wschodni kraniec Polski, na pograniczu z Ukrainą i Słowacją. Są one częścią wielkiego łuku Karpat, ciągnącego się na przestrzeni 1300 km od Bratysławy do Żelaznej Bramy nad Dunajem. Karpaty należą do tzw.

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy1. Położenie
Bieszczadzki Park Narodowy chroni fragmenty wschodnio-karpackiej przyrody w polskiej części Bieszczadów Zachodnich. Utworzony w 1973r., po kilkukrotnych powiększeniach w latach 1989, 1991, 1996 i 1999 uzyskał powierzchnię 29 201,62ha.

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy został utworzony w 1973 r na obszarze 5725 ha. Po dwukrotnym powiększeniu (w 1989 i 1991 r) jego powierzchnia wynosi 27 064,12 ha. Położony jest we wschodniej części polskich Karpat. W swoich granicach mieści najcenniejsze partie Bieszczadów. Zarówno uroda krajobrazu, naturalne kompleksy leśne i półnaturalne połonin, jak i bogactwo fauny i flory pozwalają uznać ten drugi w Polsce co do wielkości park narodowy za jeden z cenniejszych w Europie obszarów chronionych.

Bieszczadzki park narodowy

Położenie
Bieszczadzki Park Narodowy jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym w Polsce, położonym w województwie podkarpackim, przy granicy z Republiką Słowacką i Ukrainą.
Rozwój parku
Powstały w roku 1973 park obejmował zaledwie 59,55 km2. Chronił wtedy jedynie niewielką część cennych przyrodniczo obszarów (głównie kompleks połonin z niewielkim obszarem przyległych lasów).

Biogeografia

Gleba-powierzchniowa warstwa litosfery zasiedlona przez zgrupowanie swoistych organizmów .

Proces glebotwórczy-cykl zmian doprowadzających do powstania gleby

Profil glebowy:
-poziom akumulacji ściółki
-poziom próchniczy
-poziom wymycia
-poziom przemycia
-poziom wmycia
-poziom orsztynowy
-poziom glejowy

Przegląd gleb strefowych:
-gleby czerwonożółte
-gleby czerwone i czerwonobure
-szaroziemy pustynne
-gleby cynamonowe
-gleby brunatnoziemne
-czarnoziemy
-gleby kasztanowe
-gleby bielicowe
-gleby bielicowe glejowe
-gleby glejowe tundry

Gleby astrefowe :
-gleby bagienne
-czarne ziemie
-mady
-marsze
-gleby namorzynowe
-rędziny
-andosole
-gleby słone
-gleby inicjalne

Las równikowy (selva,hylea)
średnia temperatura powietrza -20 C

Las świetlisty :
-miombo-afryka
-catinga,campo-Am.