Geografia

Charakterystyczne cechy klimatu polski

Charakterystyczne cechy klimatu polski

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego o cechach przejściowych. Znajduje się ona pomiędzy klimatem morskim,lądowym i kontynentalnym.
Do głównych mas powietrza kształtujących klimat Polski należą:
-powietrze polarnomorskie(północny Atlantyk),
-powietrze polarnokontynentalne(Europa wschodnia i Azja)
-powietrze zwrotnikowomorskie(wyż azorski)
-powietrze zwrotnikowokontynentalne(północna afryka i Azja mniejsza)
-powietrze arktyczne(morze arktyczne)
Największy wpływ naszego kraju mają;
-powietrze polarnomorskie i polarnokontynentalne(przez cały rok)
-powietrze polarnomorskie(latem zachmurzenie i wzrost wilgotności a zimą ocieplenie i występowanie mgieł)
-powietrze polarnokontynentalne(słoneczne i upalne lato a zimą słońce i mróz)
-powietrze zwrtnikowokontynentalne(z początkiem jesieni słoneczną pogodę tzw.

Charakterystyka Finlandii

Finlandia to państwo w północnej części Europy, u nasady półwyspu Skandynawskiego, nad zatokami Botnicką i Fińską. Do Finlandii należy ok. 6,5 tys., w większości drobnych wysepek, z których większość skupiona jest u południowo-zachodnich wybrzeży. Obszar 337 030 km2. Graniczy na północy z Norwegią, na wschodzie z Rosją, na zachodzie ze Szwecją.

Charakterystyka gminy Sucha Beskidzka

1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Miasto Sucha Beskidzka, stolica Powiatu Suskiego, położone jest w południowo-zachodniej części Województwa Małopolskiego.
Jak wynika z nazwy leży ono w Beskidach, w widłach rzek Skawy i jej dopływu Stryszawki. Położenie miasta w głębokiej dolinie oddzielającej od północy pasmo Beskidu Makowskiego od Beskidu Małego jest szczególnie atrakcyjne.

Charakterystyka er geologicznych

-Era prekambryjska to tradycyjnie era od powstania Ziemi do pierwszych skamieniałości zwierzęcych. Ponieważ odnaleziono starsze skamieniałości, zmieniono określenie na "do eksplozji kambryjskiej".
Istnieją różne podziały ery prekambryjskiej. Często rezygnuje się z tego określenia i dzieli się ten okres na: do powstania życia i od powstania życia.

Charakterystyka ery mezozoicznej

Charakterystyka ery mezozoicznej

Najstarsze ślady życia jakie znamy, to minerały, jak grafit czy wapień, które nie mogły powstać w żaden inny sposób niż jako efekt czynności żywych organizmów. Najstarsze organizmy, których budowę można rozpoznać, pochodzą sprzed 1800 milionów lat.