Geografia

Charakterystyka fizyczno-geograficzna państw sąsiadujących z Polską” -granica południowa i zachodnia

-granica południowa-
1. CZECHY

POŁOŻENIE i OBSZAR
Czechy to państwo w środkowej części kontynentu europejskiego. Obszar 78 864 km2. Graniczy na północy z Polską, na wschodzie ze Słowacją, na południu z Austrią, na zachodzie z Niemcami.

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
W Czechach można wyodrębnić trzy duże krainy geograficzne, różniące się między sobą formami ukształtowania terenu.

Charakterystyka ery mezozoicznej

Charakterystyka ery mezozoicznej

Najstarsze ślady życia jakie znamy, to minerały, jak grafit czy wapień, które nie mogły powstać w żaden inny sposób niż jako efekt czynności żywych organizmów. Najstarsze organizmy, których budowę można rozpoznać, pochodzą sprzed 1800 milionów lat.

Charakterystyka er geologicznych

-Era prekambryjska to tradycyjnie era od powstania Ziemi do pierwszych skamieniałości zwierzęcych. Ponieważ odnaleziono starsze skamieniałości, zmieniono określenie na "do eksplozji kambryjskiej".
Istnieją różne podziały ery prekambryjskiej. Często rezygnuje się z tego określenia i dzieli się ten okres na: do powstania życia i od powstania życia.

Charakterystyka Morza Bałtyckiego

1. GENEZA BAŁTYKU


Nazwa Bałtyk (Mare Balticum) przyjęta się w XI wieku i pochodzi prawdopodobnie od starosłowiańskiego słowa blato, oznaczającego wielką, słoną wodę.

Na powstanie Bałtyku decydujący wpływ wywarł lądolód skandynawski. Morze zaczęło się tworzyć pod koniec zlodowacenia Wisły (północnopolskiego), kiedy wody roztopowe z ustępującego lądolodu zaczęły gromadzić się na obszarze dzisiejszej Zatoki Gdańskiej i powiększało z czasem swoją powierzchnię.

Charakterystyka Polskich portów morskich.

CHARAKTERYSTYKA MORSKICH PORTÓW POLSKICHPORT – zgodnie z definicją przyjętą przez Unię Europejską, a stosowaną również w naszej metodologii – oznacza miejsce wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą statkom handlowym cumowanie, załadunek lub rozładunek, a pasażerom wejście lub zejście z pokładu statku.