Geografia

,, Rozwój poglądów na morza i oceany. Odkrycia i ekspedycje oceanograficzne’’

Morza i oceany budziły zainteresowanie ludzi od zarania ich dziejów. Świadczą o tym pozostawione ślady kulturowe w wielu znaleziskach archeologicznych, jakie odnajduje się coraz to licznej niemal na całym globie. Najcenniejsze są jednak dokumenty pisane, te dotyczą znacznie mniej odległej przeszłości, choć sięgają nawet do IV tysiąclecia p.

Sposoby zapobiegania skutkom bezrobocia i same skutki. Sposoby zapobiegania skutkom bezrobocia oraz jego skutki

Skutki bezrobocia:
• niewykorzystany, nieproduktywny potencjał ludzki
• znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących się ich problemami i obsługą
• spadek dochodów rodzin, rozszerzenie się społecznych kręgów ubóstwa
• degradacja psychiczna i moralna osób pozostających bez pracy (poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezużyteczności)
• zjawiska patologii społecznej - alkoholizm, narkomania, przestępczość itd.

"Atrakcyjność turystyczna pojezierza mazurskiego"

WALORY WYPOCZYNKOWE!!!

Cechami niezbędnymi:
-czyste powietrze
-cisza
-niski stopień urbanizacji
Cechami korzystnymi są:
-piękne krajobrazy
-ukształtowanie terenu,które umożliwia uprawianie sportów wodnych

WALORY KRAJOZNAWCZE!!!

Przyrodnicze:
-Kraina Wielkich Jezior,na której opszarze znajdują się największe jeziora Polski:Śniardwy i Mamry,oraz jeziora należące do największych na Pojezierzu Mazurskim:Niegocin,Bełdany,Tałty.

"Trudne" (alpejskie) położenie Austrii i Szwajcarii - wady i zalety

Wady:
- słabe gleby (inicjalne)
- utrudnione warunki rozwoju
- mała ilość gruntów rolnych
- trudne warunki środowiskowe
- zróżnicowanie dialektyczne
- chłodny górski klimat
- różnice temperatur i ciśnień na różnych wysokościach
- utrudn

"Układ słoneczny"

Struktura i pochodzenie Układu Słonecznego
Układ Słoneczny jest układem ciał astronomicznych znajdujących się pod dominującym wpływem pola grawitacyjnego Słońca, związanych wspólnym pochodzeniem. Składa się
ze Słońca, dziewięciu planet (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton), naturalnych satelitów (księżyców) planet, planetoid, komet, ciał meteorowych
oraz pyłu i gazu międzyplanetarnego.