Geografia

Charakterystyka Krynicy

1. Położenie i komunikacja
Krynica położona jest w Beskidzie Sądeckim 32 km na południowy-wschód od Nowego Sącza, u podnóża Góry Parkowej (741 m). Krynica leży w dolinie Kryniczanki i jej dopływów. Powierzchnia Krynicy równa jest 5576 km2., a miasto liczy 728 107 mieszkańców.
Kynica posiada dogodne warunki komunikacyjne.

Charakterystyka Morza Bałtyckiego

1. GENEZA BAŁTYKU


Nazwa Bałtyk (Mare Balticum) przyjęta się w XI wieku i pochodzi prawdopodobnie od starosłowiańskiego słowa blato, oznaczającego wielką, słoną wodę.

Na powstanie Bałtyku decydujący wpływ wywarł lądolód skandynawski. Morze zaczęło się tworzyć pod koniec zlodowacenia Wisły (północnopolskiego), kiedy wody roztopowe z ustępującego lądolodu zaczęły gromadzić się na obszarze dzisiejszej Zatoki Gdańskiej i powiększało z czasem swoją powierzchnię.

Charakterystyka Morza Bałtyckiego

1.Położenie
Położenie: Bałtyk jest śródkontynentalnym, szelfowym morzem Oceanu Atlantyckiego w północnej Europie. Od północy ograniczone Półwyspem Skandynawskim. Połączone z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie: Wielki Bełt, Mały Bełt, Sund, Kattegat i Skagerrak. Granice morza wyznacza linia poprowadzona od północnego cypla Półwyspu Jutlandzkiego (przylądek Grenen) do wyspy Tjrn (Szwecja).

Charakterystyka Polskich portów morskich.

CHARAKTERYSTYKA MORSKICH PORTÓW POLSKICHPORT – zgodnie z definicją przyjętą przez Unię Europejską, a stosowaną również w naszej metodologii – oznacza miejsce wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą statkom handlowym cumowanie, załadunek lub rozładunek, a pasażerom wejście lub zejście z pokładu statku.

Charakterystyka Ustrzyk Dolnych

1. Położenie
Ustrzyki Dolne są najdalej na południowy wschód wysuniętym ośrodkiem miejskim w Polsce, w województwie podkarpackim. Liczą ok. 11 tyś. mieszkańców. Powszechnie uważane za "stolicę" Bieszczadów, są siedzibą władz powiatu i gminy. Leżą na wysokości ok. 480 m n.p.m., w niemal jednakowej odległości od Krosna i Przemyśla, na trasie małej i dużej "obwodnicy bieszczadzkiej".