Geografia

Bory Tucholskie - park narodowy

Położenie, powierzchnia
Park Narodowy "Bory Tucholskie" utworzono 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk. Park leży w północno-środkowej części kraju, w województwie pomorskim, powiat chojnicki, w największym w Polsce kompleksie leśnym: Borach Tucholskich.

Bogata Północ, a biedne Południe

Kulę ziemską możemy podzielić jakby na dwie części. Jedną z nich będą stanowiły kraje bogatej Północy, drugą zaś kraje biednego Południa. Jak doszło do tego, że zaistniał taki podział. Na pewno kraje biednego Południa nie są same odpowiedzialne za swój los. W pewnym stopniu taki los zgotowały im kraje bogatej Północy.

Bogata północ - biedne południe.

Za ważną przyczynę narastania dysproporcji uznawane są różnice rozwoju demograficznego, w społeczeństwach ubogich przyrost naturalny jest znacznie większy niż w społeczeństwach bogatych. W krajach słabo rozwiniętych tempo przyrostu ludności znacznie przewyższa wzrost produkcji żywności i przyrost PKB.

Bombaj

BOMBAJ, hindi Bambaī, ang. Bombay, malajalam Mumbaī, m. w zach. Indiach, stol. stanu Maharasztra, nad M. Arabskim. - 9,9 mln mieszk., zespół miejski 12,5 mln mieszk. (1991). Znany od pocz. n.e., pod władzą różnych dynastii ind.; miasto zbud. w XIII w., podlegało muzułmanom z Gudźaratu; 1534 odstąpione Portugalczykom; 1661 przekazane ang.

Bory Tucholskie

Bory Tucholskie mimo swojego młodego wieku w pełnieniu roli Parku Narodowego są bardzo atrakcyjne pod wieloma względami. Są przede wszystkim obszarem czystym, nie zanieczyszczonym ekologicznie, posiadającym wiele ciekawych, wartych odwiedzenia miejsc. Turyści spotkać tu mogą osobliwą florę i faunę, charakterystyczną niekiedy tylko dla tego regionu.