Charakterystyka Ustrzyk Dolnych

1. Położenie
Ustrzyki Dolne są najdalej na południowy wschód wysuniętym ośrodkiem miejskim w Polsce, w województwie podkarpackim. Liczą ok. 11 tyś. mieszkańców. Powszechnie uważane za "stolicę" Bieszczadów, są siedzibą władz powiatu i gminy. Leżą na wysokości ok. 480 m n.p.m., w niemal jednakowej odległości od Krosna i Przemyśla, na trasie małej i dużej "obwodnicy bieszczadzkiej".
Posiadają dogodne połączenia PKS z Rzeszowem, Warszawą, Katowicami i Nowym Sączem, są także najbliżej polskich Bieszczadów Wysokich położoną miejscowością posiadającą komunikację PKP. Przez miasto przebiega europejski dział wodny, dlatego rzeka Strwiąż, wzdłuż której rozciągają się Ustrzyki Dolne, jest jedną z dwóch rzek w kraju należących do zlewiska Morza Czarnego.

2. Ustrzyki jako miejscowość wypoczynkowa
Dzięki śródgórskiemu położeniu i odpowiedniemu klimatowi (długi okres zalegania śniegu) Ustrzyki Dolne mają dobre warunki do uprawiania sportów zimowych; dysponują wyciągami na zboczach okolicznych gór, trasami biegowymi, zjazdowymi i spacerowymi. Organizowane są tu różnorakie imprezy o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Baza Noclegowa liczy ok. 3 tys. miejsc, natomiast żywieniowa ponad 1,7 tys. miejsc konsumpcyjnych. Wiele ośrodków wypoczynkowych, hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, schronisk, kwater prywatnych. W sezonie letnim funkcjonuje duże kąpielisko, czynne są dobrze oznakowane szlaki spacerowe i turystyczne oraz trasy rowerowe. Niedaleko od Ustrzyk znajduje się Zalew Soliński (największy w Polsce sztuczny zbiornik - 22 km2 pow.), stwarzając wyśmienite warunki do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa.

3. Zabytki
Mimo wojen, które spowodowały duże zniszczenia, na terenie miasta zachowało się wiele interesujących obiektów zabytkowych. Unikatowym zabytkiem XVIII-wiecznym jest Sanktuarium Maryjne w Jasieniu, w którym przechowywano cudowny obraz Matki Boskiej Bieszczadzkiej. Zabytkowy charakter ma eklektyczny kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Królowej Polski, w którym znajduje się cenna ikona przywieziona z Bełza. Materialnymi śladami wpływu kultury Wschodu są m.in.: XVIII - wieczna drewniana cerkiew w Ustjanowej, murowana cerkiew w centrum miasta z 1874 r., dawna cerkiew (obecnie kościół filialny) w Strwiążku z 1831 r. cmentarz grekokatolicki (obecnie część cmentarza komunalnego), piękna XVIII - wieczna cerkiew w stylu bojkowskim w Równi. Świadectwem wielowiekowej obecności społeczności żydowskiej jest synagoga zbudowana ok 1800 r. (obecnie biblioteka) oraz kirkut.

4. Dodatkowe atrakcje
Ponad 1/3 powierzchni miasta zajmują lasy. Jest to mieszany starodrzew stanowiący część ogromnego kompleksu leśnego ciągnącego się od Słowacji po Ukrainę, a zarazem element otaczającego miasto od północy i wschodu Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. W lasach występuje obficie zwierzyna płowa, a także liczne drapieżniki, co czyni ten teren atrakcyjnym dla myśliwych i miłośników przyrody. W pobliżu zostały utworzone dwa rezerwaty przyrody. Natomiast na obszarze gminy zobaczymy pomniki przyrody, takie jak lipa w Brzegach Dolnych i dąb w Jasieniu. Miasto jest siedzibą Międzynarodowego Centrum Ekologicznego PAN oraz Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Bieszczadzkiego parku Narodowego ze wzorcowo urządzonym Bieszczadzkim Muzeum Przyrodniczym. Większość obszaru miasta i gminy to wysokiej klasy tereny turystyczne.

5. Szczególnie walory
Dodatkowym atutem mikroregionu ustrzyckiego jest międzynarodowe przejście graniczne w pobliskim ( 9 km.) Krościenku, które umożliwia dotarcie do interesujących turystycznie i gospodarczo obszarów Ukrainy, Węgier i krajów bałkańskich.

Related Articles