Inne

Rachunkowość

Rachunkowość to system ciągłego i systematycznego gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretacji procesów gospodarczych oraz ich wyników w wyodrębnionej jednostce gospodarczej.
Rachunkowość jednostek obejmuje: 1przyjete zasady politykę 2prowadzenie ksiąg rach 3okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego statusu aktywów i pasywów 4wycene aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego 5sporzadzenie sprawozdań finansowych 6gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą 7badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
Wyróżnia się: księgowość rejestrowanie zjawisk gospodarczych, które maja wpływ na zasoby majątkowe firmy; kalkulacje ustalanie kosztu jednostkowego w oparciu o dane księgowości; sprawozdawczość finansowa zbiór zestawień liczbowych ilustrujących stan majątkowy i sytuacje finansowa jednostki; interpretacje danych sprawozdawczych ekonomiczna ocena przebiegu zjawisk i procesów gospodarczych oraz skutków podjętych decyzji gospodarczych
Cechy: uniwersalność możliwość zastosowania rachunkowości w różnych jednostkach zarówno handlowych produkcyjnych jak i usługowych bez względu na rozmiary zakres działalności formę i zastosowana technikę ewidencji księgowej elastyczność możliwość stosowania rachunkowości w każdej jednostce zarówno malej jak i dużej oraz na możliwości dostarczenia przez nią informacji o rożnym stopniu szczegółowości
Funkcje -informacyjna tworzenie i dostarczanie kierownictwu, dyrekcji inf.

Recenzja sztuki „Zbieracze błyskawic”

Mateusz Gralak 22 IIB

Recenzja sztuki „Zbieracze błyskawic”

„Całkiem zręczna komedia” – w taki sposób określa tą sztukę jeden z internetowych forumowiczów. Niestety nie mogę się z nim zgodzić.

Całość miała być niecodziennym widowiskiem. Łasza Bugadze – autor sztuki – miał dosyć dobry pomysł.

Recenzja książki ''Ten Obcy"

Ten Obcy

Książka "Ten obcy" zrobiła na mnie duże wrażenie.Choć to lektura, to wbrew pozorom świetna. Pełna przygód i niespodzianek. Jest ona doskonałym przykładem dla wielu osób. Opowiada o czwórce przyjaciół którzy znaleźli śpiącego pod leszczyną "Obcego" czyli Zenka, który był w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej jak i fizycznej.

Rastafarianie

Rastafarianizm – ruch ten zapoczątkowany został w latach trzydziestych dwudziestego wieku na Jamajce w środowiskach walczących o równouprawnienie rasowe. Ruch ten łączy cechy wierzeń animalistycznych( wiara w duszę i duchy: przypisywanie duszy ludziom, przyrodzie i rzeczom), chrześcijaństwa ( oparcia się na Piśmie Świętym), hinduizmu ( dredy, reinkarnacja) oraz pokojowe nauki cesarza Haile Syllasje, który głosił, że pokój na ziemi zapanuje wówczas,
gdy ludzie przestaną być dzieleni na ludzi pierwszej i drugiej kategorii, a kolor ludzkiej skóry będzie miał takie samo znaczenie, jak kolor oczu.

Raport o kondycji państwa polskiego

Stan społeczeństwa polskiego

W ostatnich latach społeczeństwo polskie uległo wielu przemianom społecznym i gospodarczym. Na podstawie danych z Polskiego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przedstawię charakterystykę społeczeństwa Polskiego po roku 2002.
W Polsce na stałe zamieszkuje 38 230 080 osób co daje 122 mieszkańców na 1 km2 powierzchni.