Inne

Programy komputerowe

Komputer sam w sobie jest tylko bezużytecznym, choć bardzo skomplikowanym i zaawansowanym technicznie urządzeniem. Aby do czegoś się przydał, trzeba w nim zainstalować programy.

Najważniejszym programem, w którym instaluje się wszystkie następne i który zawiaduje każdą możliwą czynność komputera, jest system operacyjny.

Przedstaw swój pogląd na opinię: „masowe wprowadzanie Technologii Informacyjnej może spowodować w niedalekiej przyszłości całkowitą izolację społeczną ludzi uzależnionych od komputerów, zwłaszcza Internetu.”

Uważam, iż masowe wprowadzanie Technologii Informatycznej powoduje całkowitą izolację społeczną ludzi uzależnionych od komputerów, zwłaszcza Internetu. Zjawisko
to rozciąga się na ogromną skalę, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Jeśli młode pokolenia nie będą miały ograniczonego dostępu do komputera, to uzależnienie może stać się poważnym problemem cywilizacyjnym.

Przedstaw kompetencje zawodowe i pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu.

1.Kompetencje
Dzisiejsi nauczyciele powinni posiadać szerokie kompetencje, aby szkoła, w której pracują przygotowywała do dokonywania wyborów aksjologicznych. Obecnie niestety problematyka wartości i umiejętności dokonywania wyborów traktowana jest w szkołach bardzo pobieżnie, a często nie występuje wcale.

Przed jakimi zagrożeniami wynikającymi z różnych mediów chroniłabyś młodszą siostrę?

Media to nie tylko telewizja czy radio, ale także z dzisiejszych czasach - Internet, który moim zdaniem jest największym zagrożeniem dla dzieci i dorastającej młodzieży. Umożliwia on: nieograniczony dostęp do stron z treściami pornograficznymi, materiałami epatującymi przemocą, kontakt z internetowymi oszustami, korzystanie z dialerów, czyli programów łączących komputer z Internetem za pośrednictwem numerów 0-700, za czym ciągną się koszty finansowe.

Przeciągacze

Uwagi i podział przeciągaczy
Przeciągaczami nazywa się narzędzia wieloostrzowe, pracujące bez ruchu posuwowego. Materiał przewidziany do usu¬nięcia w operacji przeciągania jest zbierany przez umiesz¬czone szeregowo ostrza o stopniowo wzrastającym wymiarze wysokości lub szerokości. Części składowe oraz zasadę pracy przeciągacza do obróbki otworu kołowego pokazano na rys.