Inne

„Gdy zamykam oczy...” - wiersz

Tomasz S. & Michał Grass
(tomas82)

„Gdy zamykam oczy...”


Gdy zamykam oczy, widzę Ciebie
małą kruszynkę, bez której nie potrafiłbym żyć,
jesteś wszystkim co posiadam, moim życiem
które zależy od naszej miłości, która musi trwać,
bo bez niej będziemy zdani tylko na siebie.

„Kochaj i rób co chcesz” (św. Augustyn). Młodość a miłość.

Słowa św. Augustyna – filozofa średniowiecznego, który dzięki głębokiej modlitwie swojej matki, nawrócił się i prawdziwie uwierzył w Boga, zasługują na uwagę. „Rób co chcesz” nie oznacza egoistycznej postawy do świata i innych ludzi. Dla św. Augustyna miłość jest uczuciem nadrzędnym, a ponieważ kojarzy się ona z dobrem, to życie przepełnione miłością, bez względu na to, co się w nim robi, musi być wartościowe – uważa ksiądz Jan Gonda-nowski.

„O geometrycznym sposobie myślenia” Czy Pascal w przytoczonym fragmencie jest apologetą rozumu, czy jego krytykiem? Porównaj jego stanowisko z poglądami Kartezjusza.

Blaise Pascal w swoim dziele przedstawia wyższość intuicji nad rozumem. Uważa, ze świata nie da się poznać, zgłębić tylko za pomocą umysłu i doświadczenia. Są one jedynie pomocnicze przy poznawaniu intuicyjnym. W związku z tym, proponuje bardziej odnosić się do swojej intuicji, która okazuje się lepsza, gdy rozum nie może, np.

„Teoria klasy próżniaczej” - zniewolenie pieniędzmi, kultura

Pieniądze, które mamy, są narzędziem wolności. Pieniądze, za którymi się uganiamy - narzędziem niewoli.
Jean - Jacques Rousseau (1712 - 1778)
Thorstein Veblen w „Teorii klasy próżniaczej” postawił antytezę do słów Rousseau. Stwierdził, że bogaci (określani mianem próżniaków lub rentierów) są zniewoleni schematem zachowań, który muszą zachowywać ludzie z określonej klasy społecznej.

„Występowanie w przyrodzie i zastosowanie olejków eterycznych i witamin”

Organizm ludzki potrzebuje bardzo małych ilości witamin. Ponieważ jednak nie jest zdolny do ich syntezy, musi je otrzymywać wraz z pożywieniem (albo w postaci "gotowej", albo w postaci tzw. prowitamin, które następnie są przetwarzane na witaminy. Pojęcie witaminy jest względne: np. powszechnie znany kwas askorbinowy (witamina C) jest witaminą tylko dla człowieka i niektórych innych gatunków zwierząt (małp człekokształtnych i świnek morskich), podczas gdy inne organizmy roślinne i zwierzęce są zdolne do jego wytwarzania.