Plastyka

Sztuka starożytnej Grecji.

Sztuka starożytnej Grecji Encyklopedia

dzieli się na następujące okresy kulturowe:

1. XI w. p.n.e. - Egejski
2. XI - VI w. p.n.e. - Archaiczny
3. V - IV w. p.n.e. - Klasyczny
4. I I I w. - Hellenistyczny

ad.1
W tym okresie wykształciły się dwie kultury.

Sztuka starożytnej grecji

Nazwa „Grecy” obejmuje liczne szczepy, które z upływem czasu osiadły na jednym niezbyt rozległym terytorium; łączyły je zbliżone wierzenia. Te liczne plemiona stworzyły zespół polityczno-kulturalny, który nie zawsze żył w pokoju. Narodziny polis (greckiego państwa-miasta) miały ogromne znaczenie dla historii zachodnich cywilizacji.

Sztuka użytkowa

Sztuka użytkowa, zwana inaczej sztuką stosowaną – termin stosowany na określenie przedmiotów przeznaczonych do użytku codziennego, wykonywanych własnoręcznie w wielu egzemplarzach przez artystów lub wg ich projektów przeznaczonych dla produkcji rzemieślniczej. Od poł. XX w. projektowanie dla dużych serii przem.

Sztuka użytkowa i wzornictwo przemysłowe

SZTUKA UŻYTKOWA, termin stosowany na określenie przedmiotów przeznaczonych do użytku codziennego, wykonywanych własnoręcznie w wielu egzemplarzach przez artystów lub wg ich projektów przeznaczonych dla produkcji rzemieślniczej; od poł. XX w. projektowanie dla dużych serii przem. zyskało w Polsce własne określenie wzornictwo przemysłowe; określenie sztuka użytkowa, stosowane w Polsce już w latach międzywojennych, upowszechniło się 1945–60.

Sztuka wczesnego chrześcijaństwa II-IV w.

SZTUKA WCZESNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA II-VI w.
Religia
Religia chrześcijańska wywodzi się z monoteistycznej religii judaistycznej. Jej zasady stały się powodem prześladowania chrześcijan w pierwszych wiekach religii.
Funkcja wczesnej sztuki chrześcijańskiej była ideowa i użytkowa.