Plastyka

Renesans

RENESANS
RENESANS (Z FRANCUSKIEGO RENAISSANCE, Z WŁOSKIEGO RINASCITA- „ODRODZENIE”). Renesans w sztuce to okres rozwoju kultury europejskiej od schyłku średniowiecza do początków doby nowożytnej, obejmujący XV i XVI wiek.- we Włoszech od XIV wieku; charakteryzowały go między innymi fascynacja antykiem, odrodzenie nauki, humanizm, zaświecenie życia społecznego, ponadto indywidualizm i docenienie roli artysty w kształtowaniu kultury; Renesans był stylem w sztuce zapoczątkowanym we Florencji na pocz.

Renesans

Renesans – Odrodzenie
ARCHITEKTURA

Budowle epoki renesansu były wzorowane na budowlach antyku, odznaczających się doskonałą równowagą i harmonią wszystkich elementów. Powracając do starożytnej zasady równowagi i harmonii, architekci Odrodzenia musieli, przynajmniej częściowo, posłużyć się tymi samymi elementami architektury, które wykorzystywali budowniczowie antyku.

Renesans

Renesans (z języka francuskiego renaissance, z języka włoskiego rinascita - "odrodzenie"), w sztuce okres rozwoju kultury europejskiej od schyłku średniowiecza do początków doby nowożytnej, obejmujący XV i XVI w. - we Włoszech od XIV w. Charakteryzowały go m.in.: fascynacja antykiem, odrodzenie nauki, humanizm, zeświecczenie życia społecznego, ponadto indywidualizm i docenienie roli artysty w kształtowaniu kultury.

Renesans - architektu i malarstwo

Renesans – architektura

Budowle tej epoki były wzorowane na budowlach antycznych, odznaczających się doskonałą równowagą i harmonią wszystkich elementów. Przede wszystkim architekci starali się zachować równowagę pomiędzy tzw. elementami dźwiganymi: stropy i belkowania, a dźwigającymi: filary, kolumny, masywne ściany.

Renesans - rzeźba

Zapoczątkowany w XIV w. we Włoszech prąd umysłowy zwany humanizmem przewartościował panujący w ówczesnej Europie pogląd na świat. Teocentrycznej kulturze średniowiecza, odwracającej się od doczesności, przeciwstawił zainteresowanie człowiekiem, życiem ziemskim i przyrodą. Nadał istotne znaczenie rozumowi ludzkiemu, zmierzał do odrodzenia starożytnej literatury i kultury.