Plastyka

Vincent van Gogh - życie i twórczość.

Vincent van Gogh
Vincent van Gogh (30 marca 1853 - 29 lipca 1890), malarz holenderski, impresjonista. Jest obecnie uznawany za największego malarza holenderskiego od czasów Rembranta. Jednak dla dziewiętnastowiecznej publiczności jego doświadczenia z czystym kolorem nie były zrozumiałe, dlatego też za życia artysty nieomal żaden z obrazów nie został sprzedany.

Walenty Wańkowicz - życie i twórczość

1. Przychodzi na świat w 1799r. w guberni mińskiej w majątku Kałiżycy należącym do jego rodziny. Pochodzi z rodziny ziemiańskiej o bogatych tradycjach.

2. Uczy się pod dozorem nauczycieli w domu, a jego zdolności i zamiłowanie do rysunku zastają zauważone juz we wczesnym dzieciństwie; w 12.

Wartość ciała ludzkiego w dziełach kultury i sztuki

Nie niewola ni wolność - są w stanie
Uszczęśliwić cię ... nie! - tyś osobą:
Udziałem twym więcej! ... panowanie
Nad wszystkim na świecie i nad sobą.
(C. K. Norwid, Królestwo)

Człowiek jest osobą stworzoną przez Boga na Jego podobieństwo. Ten fakt Bożego pochodzenia nadaje człowiekowi godność nieporównywalną z żadnym innym stworzeniem.

Wiedza o sztukach plastycznych- pytania i odpowiedzi do egzaminu (brak 5 z 21)

1.WYZNACZNIKI SZTUKI WEDŁUG JANSONA

2.WIELKA TEORIA PIĘKNA- PITAGOREJSKO PLATOŃSKA, GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
Platon piękno pojmował bardzo szeroko. Obejmował nim nie tylko wartości estetyczne ale także moralne i poznawcze. Obok piękna estetycznego znał i cenił inne piękna. Zakres pojęcia piękna nie był dla niego niczym innym niż szeroko rozumiane dobro.

Wielcy malarze na przełomie XIX i XX wieku – Młoda Polska

W okresie Młodej Polski nastąpił intensywny i wszechstronny rozwój sztuk plastycznych, chociaż w dziedzinie tej nie sformułowano jednolitego programu artystycznego.
Szczególnie bujny był rozkwit malarstwa, zarówno kontynuującego narodowe tradycje i wątki, jak też otwartego na aktualne europejskie prądy artystyczne.