Plastyka

Romanizm, Gotyk

Romanizm: X-XIII wiek. Powstał we Włoszech skąd wolno rozprzestrzeniał się na całą Europę. Sztuka była podporządkowana religii i władzy. Tematyka dotyczyła Biblii, scen religijnych, ówczesnym mieszkańców. Budowle to kościoły, klasztory i zamki warowne. Surowiec to bloki z kamienia, drewno, a w rzeźbach i wyrobach to kamień wapienny, drewno, złoto, brąz i skóra.

Romantyzm

Cech, które stanowią o romantycznym charakterze utworu literackiego, może być wiele. Wśród zagadnień treściowych należałoby szukać ich przede wszystkim w kreacjach postaci, opisach przyrody, oraz tle historycznym. Z kolei, gdy zwrócimy uwagę na formę, to zauważymy charakterystyczny dobór gatunku, a także wiele, typowo romantycznych, środków wyrazu.

Romantyzm

Arcitektura: Kościół romański: 2 lud 4 nawy boczne 1 nawa główna, dubowant na wzór krzyza łacińskiego, nawa główna zaczyna się portalem, a konczy prezbiterim, które zakańcza absyda od wschodniej części. Wyróżniamy sklepienie krzyzowe, które tworzą dwa sklepienia koledkowe.Przez nawę główną przechodzi transept nawa poprzeczna.

Romantyzm, klasycyzm

ROMANTYZM : HISZPANIA Łuk Triumfalny na paryskim Placu Gwiazdy zbudowano w około 1806 stał się jednym z symboli dojrzałego klasycyzmu . Płaskorzeźba Francois Rud'a umieszczonej na nim 30 lat później przedstawia grupę żołnierzy w ozdobnych zbrojach wyruszającą na bój zachęcana gestem starego wodza Goya y Lucientes ( 1746-1828 ) - mianowany malarzem nadwornym króla Karola IV stworzył GOYA czyli najdziwniejszy portret jaki kiedykolwiek powstał .

Rubens

Peter Paul Rubens znany jest jako jeden z najwybitniejszych malarzy flamandzkich, pomimo że urodził się w Niemczech, zaś jego kunszt artystyczny ukształtował się we
Włoszech.

Urodzony 28 czerwca 1577 roku, w wigilię dnia świętych Piotra i Pawła, Rubens został ochrzczony jako Peter Paul.