Plastyka

Ruch nabistów.

RUCH NABISTÓW

Ruch nabistów jest owocem głębokiej przyjaźni łączącej młodych ludzi obdarzonych ogromnym talentem, należących do tego samego pokolenia, chodzących do tego samego liceum, bądź będących kolegami z tej samej pracowni. Niektórzy z nich widzą w takiej serii spotkań znak losu.

Rysunek - ściąga

Rysunek-technika tworzenia obrazu polegajaca na nanoszeniu na pow.walorów wizualnych przy uzyciu ołówka,tuszu,mazaka lub innych ostro zakończonych przedmiotów.
Architektura-jest dziedzina techniki i zarówno sztuki, która zajmuje się projektowaniem budynków i budowy.Dzieło architektury powinno odpowiadac zamierzonej funkcji, celowosci technicznej oraz wymaganiom ekonomicznym i estetycznym.

Rzeźba XIX wieku - Rodin

NEOKLASYCYZM

W ciągu całego XIX wieku tylko nieliczni, samotni artyści próbowali przeciwstawić się klasycyzującej, eklektycznej sztuce i starali się szukać nowych dróg. Niewątpliwie w pewnej mierze na taki stan rzeczy wpłyneły względy czysto ekonomiczne. Oto jak sytuację rzeźbiarza w początkach drugiej połowy XIX wieku widział Mahoudeau, jeden z bohaterów powieści Emila Zoli Dzieło.

Rzeźba współczesna

Od czasów włoskiego renesansu aż do początków XX wieku rzeźbienie rozumiano jako tworzenie mniej lub bardziej dokładnych ( chociaż czasem sentymentalnych, bądź wyidealizowanych) wyobrażeń świata rzeczywistego.
Rzadko zdarzyło się, aby rzeźba była wyrazem osobistych doznań artysty: przeważnie była dziełem publicznym zdobiącym budynek albo stawianym dla uczczenia wielkiego wydarzenia czy bohatera narodowego.

Rzeźbiarze współcześni - rzeźba współczesna - twórcy - Calder - Derain - Tatlin - Dunikowski

DunikowskiCalder Aleksander (1898 – 1972), amerykański inżynier mechanik, działał głównie w Paryżu. Tutaj w latach dwudziestych zetknął się z najnowszą plastyką (Picasso). Projektuje figurki z drutu do „cyrku miniaturowego”, którego przedstawienia daje w swojej pracowni. Zaczyna tworzyć konstrukcje abstrakcyjne z drutu i płyt metalowych, które nazwał „stabiles”.