Plastyka

Rzeżbiarze XX wieku - Archipenko Aleksandr

Archipenko Aleksandr (1887-1964), amerykański rzeźbiarz pochodzenia ukraińskiego. Reprezentatywny artysta kubistyczny i pionier rzeźby abstrakcyjnej. Studiował w Kijowie i Moskwie. Od 1908 przebywał w Paryżu, gdzie prowadził eksperymentalną szkołę rzeźby. W okresie 1921-1923 w Berlinie, od 1923 w USA, gdzie wykładał na różnych uczelniach.

Rzeżbiarze XX wieku - Chwistek Leon

Chwistek Leon (ur. 1884 Kraków, zm. 1944 Barwisze k. Moskwy)
Filozof, matematyk, teoretyk sztuki, malarz, członek założyciel grupy Formistów
Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1906 uzyskał stopień doktora filozofii, a w 1928 habilitował się z logiki matematycznej.

Secesja

Nazwy stylu Wyraz secesja pochodzi z języka łacińskiego secessio – ("wycofanie się, odstąpienie")Jest to kierunek w sztuce europejskiej i amerykańskiej rozwijający się na przełomie XIX i XX w. Secesja zwracała się przeciw tendencjom akademickim i historyzującym oraz naśladownictwu sztuki dawnej.

Secesja w Polsce

Secesja była kierunkiem w sztukach plastycznych powstałym w reakcji młodych artystów na bezstylowość XIXw, a także na impresjonizm i realizm. ( lac. Seccesio – odstąpienie, oddzielenie). Jego zapowiedzią, czy raczej inspiracją była twórczość Wiliama Blake`a i czerpiących z niego prerafaelitów.

Skrzypek - Chagall

Jest to jeden z najważniejszych tematów realizowanych przez Marca Chagalla, rosyjskiego artystę dwudziestowiecznego, którego osobiście uważam za jednego z najlepszych malarzy europejskich i to właśnie porównaniu dwóch z jego prac poświęcę ten tekst.

Tematyka

Dlaczego skrzypek jest postacią powtarzającą się w pracach Chagalla? Należy pamiętać o realiach życia artysty, o społeczności żydowskiej i dwudziestowiecznej Rosji, co dobrze oddaje film „Skrzypek na dachu”.