PO

Pierszwa pomoc w przypadku ciał obcych w organizmie

Pierwszy :PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU CIAŁ OBCYCH W ORGANIZMIE

drugi
Ciało obce- przedmiot lub substancja tkwiące w tkankach, jamach ciała bądź przewodach (nosowych, słuchowych, drogach oddechowych), wprowadzone tam wskutek urazu albo innego działania zewnętrznego (zabawa, nieuwaga).

Pierwsza Pomoc

AORGANIZACJA POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU:
1)Aspekt prawny udzielania pierwszej pomocy
2)Schemat organizacji pierwszej pomocy na miejscu wypadku:
a)ocena i analiza wypadku b)zapewnienie bezpieczeństwa(świadków,osób postronnych, poszkodowanych i ratowników) c)właściwa pierwsza pomoc(wykonanie czynności ratujących życie, zapobieganie dalszych urazom i rozwojowi wstrząsu, wezwanie specjalistycznej pomocy).

Pierwsza Pomoc przed medyczna

Gdy widzisz poszkodowanego nie wachaj się jemu pomuc na początek sprawdź ilość poszkodowanych w tym zdarzeniu potem zacznij działać szybko ponieważ śmierć muzgu następuje w czasie 4 min
1. na początek sprawdź puls poszkodowanego
2.jeźli nie oddych zrób mu masaź serca pamiętając by nie wyciągać ciał obcych z rany
3.

Pierwsza Pomoc w przypadku ukąszenia przez żmiję polega na:

Założeniu na ranę opatrunku osłaniającego
Założeniu opaski elastycznej lub silnym przewiązaniu chustą trójkątna kończyny powyżej zranienia(zmniejsza to szybkość rozprzestrzeniania się toksyny w organizmie)
Unieruchomieniu kończyny (w nieruchomej kończynie wolnej odbywa się krążenie, a zatem jad wolniej się rozprzestrzenia)
Zapewnieniu pomocy lekarskiej
Przeciwdziałaniu wstrząsowi
W przypadku ukąszenia żmii, natychmiastowe powiadomienie szpitala pogotowia ratunkowego lub najbliższego ośrodka zdrowia umożliwi przygotowanie w porę odpowiednich antytoksyn
Pierwsza pomoc w przypadku użądlenia polega na:
Ostrożnym usunięciu żądła (w miarę możliwości za pomocą sterylnej igły)
Lekkim uciśnięciu brzegów nakłucia aż do pojawienia się krwi(aby usunąć jak najwięcej jadu)
Zastosowanie zimnych okładów oraz tamponów nasączonych wodnym roztworem sody oczyszczonej lub roztworem amoniaku
Zapewnieniu pomocy lekarskiej jeśli skłaniają do tego niepokojące objawy np.

Pierwsza pomoc

Zranienia, krwotoki, urazy kości, stawów, kręgosłupa, termiczne, chemiczne, odmrożenia, uszkodzenia środkami chemicznymi, porażenia prądem elektrycznym, zatrucia, ukąszenia, użądlenia, pogryzienia,zasłabnięcia, utonięcia, obce ciała w organiźmie, napromienienia organizmu pierwiastkami promieniotwórczymi.