Przedsiębiorczość

Praca

1 Praca – to celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub intelektualnych służące zaspokojeniu ludzkich potrzeb. Proces pracy składa się z 3 elementów:
a) celowej działalności
b) przedmiotu pracy
c) narzędzi pomocy
2. Różne sposoby rozpatrywania pracy:
a) aspekt psychologiczny
b) filozoficzny
c) historyczny
d) ekonomiczny
3.

Private banking

PUNKT I
ISTOTA PRIVATE BANKING

Oferta private banking to integralna część oferty nowoczesnego, międzynarodowego rynku bankowego. Jest ona stale doskonalona przez banki uniwersalne, inwestycyjne i banki wyspecjalizowane w bankowości prywatnej. Banki od zawsze konkurowały o najzamożniejszych klientów indywidualnych, także konkurencja istnieje i nie jest mała.

Prezentacja: cena i popyt

CENA
Cena - wartość pieniężna (lub określona w inny sposób), za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra, lub też kupujący jest gotów ją oddać, aby do tego dobra nabyć prawa. Cena może dotyczyć m.in. towaru lub usługi. Cena równa się wartości dobra tylko wyjątkowo lub przypadkowo.

Prezentacja Państw Uni europejskiej - Dania

Historia

Zjednoczone państwo duńskie powstało w X w. i do XVII w. pozostawało znaczącą potęgą w Europie Północnej. Wskutek długotrwałych wojen ze Szwecją, prowadzonych z przerwami w latach 1563-1658, Dania utraciła na rzecz Szwecji Gotlandię, Skanię i część Norwegii. Od tego czasu rozpoczął się upadek mocarstwowego znaczenia kraju.

Prawo rzeczowe - ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do likalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w SM, hipoteka.

PRAWO RZECZOWE


Prawo rzeczowe - to jeden z działów prawa cywilnego. Termin prawo rzeczowe używany jest w dwojakim znaczeniu:
- w znaczeniu przedmiotowym;
- w znaczeniu podmiotowym.
Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym oznacza zespół przepisów prawa cywilnego, które normują powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności oraz innych form korzystania z rzeczy, czyli praw rzeczowych w znaczeni podmiotowym.