Przedsiębiorczość

Biznesplan firmy NitroPC

STRESZCZENIE

Celem naszej działalności jest świadczenie profesjonalnych usług informatycznych na terenie miasta Reszel i okolic. Zajmujemy się między innymi naprawą komputerów, sprzedażą gotowych zestawów komputerowych oraz części, oferujemy całodobową pomoc, usługi webmasterskie – tworzenie witryn internetowych w rożnych językach webowych oraz hosting www na naszych serwerach.

Notatki z wykładów.

Notatki z zarządzania finansami

Przedsiębiorczość – polega na przygotowaniu, podejmowaniu i realizacji decyzji finansowych dotyczących efektywnego pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania zasobów pieniężnych dla maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Głównym celem i funkcją zarządzania finansami jest zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Ustawodawstwo przeciwmonopolowe

USTAWODAWSTWO PRZECIWMONOPOLOWE, ustawodawstwo antytrustowe, przepisy prawne mające na celu niedopuszczenie do powstawania monopoli, ograniczenie stosowania praktyk monopolistycznych przez duże przedsiębiorstwa, popieranie konkurencji.
Ustawodawstwo przeciwmonopolowe powstało w Stanach Zjedn.

Biznesplan hotelu "Palace Hotel"

SPIS TREŚCI
1. Streszczenie
2. Opis przedsięwzięcia
2.1. Dane przedsiębiorstwa
2.1.1. Dane hotelu
2.1.2. Wspólnicy
2.1.3. Pozycja finansowa inwestora
2.2. Podstawowe cele działalności
2.3. Oferowane usługi
2.4. Forma prawnoorganizacyjna
3.

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych -ONZ


ONZ - uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku podpisania Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.
ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.