Religia

Przekaz satelitarny

„Gdybym miała możliwość w przekazie
satelitarnym powiedzieć coś do całego świata,
to co bym powiedziała ?"

Kochani !

Moje imię Dagmara i mam zaledwie 14 lat. Być może uznacie, że nie warto słuchać „jakiejś tam” małolaty, ale mam nadzieję, że moje spostrzeżenia nie są bezsensowne.

Przeszkoda uprowadzenia.

Przepis stoi na straży w pełni dobrowolności zgody małżeńskiej ze strony kobiety i konsekwentnie uniezdalnia mężczyznę do zawarcia małżeństwa.Jak długo uprowadzona znajduje się pod władzą mężczyzny tak długo nie może ważnie wyrazić zgody małżeńskiej,nawet pod wpływem chwilowego uczucia czy presji moralnej.

Przeszkoda przyzwoitości publiczej.

Przeszkoda ta jest analogiczna do powinowactwa przy czym podstawą tej ostatniej jest ważnie zawarte małżeństwo albo notoryczny lub publiczny konkubinat.Prawodawca stanowi:?przeszkoda przyzwoitości publicznej powstaje z nieważnego małżeństwa po rozpoczęciu życia wspólnego,albo z notorycznego konkubinatu.

Przeszkoda powinowactwa.

Powinowactwo to bliskość osób,których źródłem nie jest wspólnota krwi lecz ważnie zawarty związek małżeński nawet niedopełniony.Bliskość ta istnieje miedzy mężem a krewnymi żony oraz zoną a krewnymi męża.Prawodawca w odniesieniu do tej przeszkody stwierdza linię i stopnie powinowactwa.mozna powiedzieć,że syn męża a więc jego krewny w pierwszym stopniu linii prostej jest tym samym powinowatym żony w pierwszym stopniu linii prostej pasierb w stosunku do macochy i odwrotnie.

Przemówienie podczas bierzmowania

Gotowy tekst, którym można się posłuzyc, gdy zostaniecie zmuszeni do podobnej "roboty" ;)

Jesteśmy młodymi ludźmi, poszukującymi swojej drogi. Wszyscy mamy zaledwie kilkanaście lat. Wszyscy dążymy do tego, by osiągnąć jakiś cel w życiu. Uczymy się, poznajemy świat i- przede wszystkim- samych siebie.