Religia

Co jest potrzebne, aby człowiek osiągnął pełnię życia ?

Aby człowiek osiągną pełnię życia powinien być uczciwy, żyć w zgodzie z bliźnimi. Ma być posłuszny i wierny Bogu. Ludzie mówią, że pieniądze dają szczęście, nieprawda. Pieniądze wcale szczęścia nie dają, kiedy człowiem jest bardzo bogaty nie osiąga pełni życia. Na świecie jest wiele ważniejszych i dających pełnię życia rzeczy czy uczuć, np: wielka miłość, dobra praca, czy kochająca rodzina.

Kościół wobec AIDS.

Podnoszą się coraz częściej głosy, że AIDS jest karą za grzechy. Przecież rozwija się ta choroba szczególnie w dwóch środowiskach: homoseksualistów i narkomanów, które w ocenie moralnej napiętnowane są grzechem. Odnośnie związku między grzechem a chorobą to Biblia stwierdza, że byłoby błędem mówić, że istnieje ścisły związek między chorobą i grzechem.

Wizja pokoju w świetle nauczania Kościoła

W teraźniejszości coraz częściej słyszymy o przestępstwach młodzieży, o terrororyźmie, morderstwach, o braku sprawiedliwości i braku szacunku. Kościół bezustannie uświadamia nam, że trzeba się temu przeciwstawić. Naucza o dobroci i poszanowaniu wartości drugiej osoby. Człowiek jest początkiem i celem wszelkiego życia społecznego zaczynając od małżeństwa i rodziny, a kończąc na społeczności.

Co mogę zrobić i jak powinienem żyć aby nie zmarnować orędzia jakie pozostawił po sobie Jan Paweł II

Ojciec święty był niezwykłym Papieżem, który wprowadził ludzkość w drugie tysiąclecie. Oddał się on całkowicie pod opiekę Matki Bożej „TOTUS TUUS”. Jan Paweł II był współczesnym apostołem, który umiał dotrzeć do każdego człowieka na tej planecie. Jako pierwszy papież w historii Kościoła odbył wiele pielgrzymek do różnych krajów i tam głosił słowo Boże.

Kościół Świętej Anny w Warszawie

Historia Kościoła św. Anny w Warszawie


1454
Księżna Anna, żona księcia mazowieckiego, zostaje fundatorką kościoła i klasztoru franciszkanów obserwantów, zwanych w Polsce bernardynami;
1514
Wielki pożar w Warszawie powoduje zniszczenie pierwszego kościoła i klasztoru;
ok.