Sport

Siatkówka

Siatkówka
Wymiary boiska
Prostokąt o wymiarach 18 x 9 m otoczony 3m z każdej strony. Na każdej stronie wyznaczone jest pole ataku, ograniczone linią środkową, liniami bocznymi i linią ataku. Ponadto istnieje pole zagrywki o szerokości 9 m, znajdujące się poza każdą linią końcową (nie wchodzącą w skład tego pola).

Rola i funkcje tańca

Rola i funkcje tańca

Znanych jest wiele definicji tańca:
• układ ruchów i gestów człowieka uporządkowanych w czasie (rytm) i przestrzeni (kompozycja), wykonywanych zwykle przy akompaniamencie muzyki;
• zespół zjawisk ruchowych będący transformacją ruchów naturalnych, powstający pod wpływem bodźców emocjonalnych, zazwyczaj skoordynowany z muzyką.

Rola i zadania zawodnika przyjmująco-atakującego

ROLA I ZADANIA ZAWODNIKA PRZYJMUJĄCO-ATAKUJĄCEGOW pracy tej chciałbym opisać rolę na boisku i konkretne zadania zawodnika przyjmująco-atakującego, czyli tzw. „lewego”. Jest to niezwykle ważna i odpowiedzialna pozycja w drużynie.

Podstawowym zadaniem zawodnika przyjmująco-atakującego jest przyjęcie zagrywki zespołu przeciwnego, to on bierze na siebie odpowiedzialność dobrego odbioru zespołu.

Rzut dyskiem - rekordy

Aktualnym (luty 2005) rekordzistą świata w rzucie dyskiem mężczyzna od 1986 z wynikiem 74.08 m jest Jrgen Schult (NRD). Wśród kobiet rekordzistką jest Gabriella Reinsch (NRD) z wynikiem 76.80 m w 1988.
Najbardziej znani Polscy dyskobole to: Halina Konopacka, Jadwiga Wajs i Edmund Piątkowski.

SKUTKI STOSOWANIA DOPINGU

Sterydy mają różny wpływ na organizm człowieka. Do najczęstszych należą :

1.) Zwiększenie syntezy białek. Oznacza to, że trenuje się z większą intensywnością, bez konieczności naruszania równowagi azotowej (wykorzystanie białka mięśni dla celów energetycznych). Lecz aby stosowanie sterydów mogło przynieść najkorzystniejsze efekty należy znacznie zwiększyć spożywanie białek, witamin oraz wszelkiego rodzaju pierwiastków i minerałów.