Chemia

Tlenowce - referat

Charakterystyka ogólna


Do tlenowców należą: tlen, siarka, selen, tellur i polon. W grupie tej, podobnie jak w grupie azotowców, obserwuje się, w miarę wzrostu liczby atomowej, przejście do typowych niemetali (tlen, siarka), poprzez półmetale (selen, tellur) do metalu (polon).

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza

W dzisiejszej dobie nowoczesnych technologii i przemysłu bezustannie rośnie zanieczyszczenie powietrza. Powoduje je wiele czynników antropogenicznych (wywołanych przez człowieka) jak i naturalnych. Należą do nich:

a) motoryzacja
Spaliny powodują przedostanie się do atmosfery niebezpiecznych gazów.

Alkeny

ALKENY: CnH2n
Metody otrzymywania:
laboratoryjna – Al4C3 + 12HCl  3CH4 + 4AlCl3
reakcja Wurtza – polega na działaniu metalicznym sodem na fluorowcopochodne
CH3J + 2Na + J-CH-CH3  CH3-H2-CH3 + 2NaJ
Budowa:
*izomeria geometryczna cis-trans
Wł. fizyczne:
*bezbarwny gaz, nieco lżejszy od powietrza
*delikatny zapach
*nie rozpuszcza się w H20
*pali się słabo kopcącym płomieniem
*przyspiesza dojrzewanie owoców
*odbarwia wodę bromową i roztwór nadmanganianu potasu
Wł.

Dolina Drwęcy

Dolina Drwecy jest bardzo ceniona ze względu na różnorodność bytowania ptactwa, szczególnie wodnego. Można spotkać tutaj wiele ciekawych i zarazem rzadkich gatunków ptaków, które zobaczyć na codzień nie jest łątwym zadaniem. Obserwator ptaków spędzajacy czas w dolinie może liczyć na duże skupisko ptactwa w okresie wiosennym, kiedy to przylatują ptaki z ciepłych krajów.

Litowce, berylowce, borowce, fluorowce

LITOWCE
Do litowców należą: lit, sód. Potas, cez i frans. Są to lekkie, aktywne metale.
Litowce są metalami bardzo aktywnymi i nie występują w przyrodzie w stanie
wolnym- jednak wchodzą w skład związków chemicznych.
WŁAŚCIWOŚCI LITOWCÓW: a) fizyczne: miękkie metale o srebrzysto- szarym
zabarwieniu i charakterystycznym połysku, można je kroić nożem.