Fizyka

Budowa i zastosowanie magnetofonu

Magnetofon jest urządzeniem służącym do zapisywania dźwięku na taśmie magnetycznej i odczytywanie z niej sygnału fonicznego. Są też magnetofony dokonujące tylko zapisu (rejestratory) lub odczytu (odtwarzacze) sygnału fonicznego. Sygnał zapisywany na taśmie doprowadza się do wejścia magnetofonu z mikrofonu, gramofonu, odbiornika radiowego, drugiego magnetofonu lub innego źródła sygnału.

Fale elektromagnetyczne i fotony

Fale elektromagnetyczne i ich tajemnice.

Fale elektromagnetyczne są zaburzeniami pola elektromagnetycznego, niosą zatem energię. Na przykład na Ziemi życie zależy ściśle od energii słonecznej przesyłanej pod postacią fal elektromagnetycznych. Fale wykorzystujemy również do różnych odbiorników i sprzętu elektronicznego, jak choćby telewizor czy radio.

Magnetyzm Oersted

Dwadzieścia lat doświadczeń z ogniwami Volty dało możność zbadania wielu zagadek przepływu prądu w obwodach, lecz nikt nie przypuszczał nawet, że istnieją związki między prądem i magnesami. Nic dziwnego zatem, że doświadczenia wykazujące wpływ prądu na magnesy, wykonane przez Hansa Christiana Oersteda, zainicjowały rewolucję zjawisk elektrycznych, a ściśle mówiąc - rewolucję w spojrzeniu na zjawiska elektryczne.

Pomiar czasu na przestrzeni dziejów

Historia początków pomiaru czasu jest bardzo odległa i wiąże się ściśle z rozwojem badań astronomicznych. Rachuba czasu odegrała również ważną rolę w kartografii, a także miała i ma znaczenie w życiu codziennym. Powiązanie jej z astronomią wynika z faktu, iż jest ona oparta na pozornym ruchu Słońca po sklepieniu niebieskim.

Sekrety fuzji jądrowych

Reakcja termojądrowa polega na łączeniu się lekkich jąder atomów w jądra cięższe o większej liczbie atomowej. Ponieważ energia wiązania przypadająca na jeden nukleon (-energia jądrowa) wzrasta wraz z liczba atomowa. Reakcji towarzyszy wydzielenie energii równej przyrostowi całkowitej energii wiązania.