Fizyka

Ruch - tor , cechy itp.

Ruch – jest to zmiana położenia ciała ( punktu materialnego) w czasie ,
względem układu odniesienia

Układ Odniesienia – jest to ciało lub układ ciał ( z którym można związać
określony układ współrzędnych ) względem którego rozważamy ruch .

Tor ruchu - jest to linia po której porusza się ciało albo : |||| , jest to zbiór punktów
określających kolejne położenia ciała w przestrzeni ( linia zakreślana przez
poruszający się punkt .

Ruch

ruch drgający: ruch tłoków w silnikach spalinowych ruch strun gitary bicie serca a także ruch cząst. w ciałach stałych ruch harmoniczny: będzie wtedy kiedy uda nam się wytworzyć sytuację w której opory ruchu byłyby pomijalne małe. oscylator hormoniczny: to wahadło, ciało wykonuje drgania harmoniczne.

Ruch

1. Na czym polega względność ruchu?
Względność ruchu to znaczy, że ruch może być opisywany wyłącznie względem innych ciał.
2. Opisz doświadczenie Michelsona – Morleya oraz wyniki doświadczenia.
Światło wychodziło ze źródła i padało na płytkę światłodzielącą A. Część wiązki biegła do zwierciadła B, a część do zwierciadła C.

Ropa Naftowa - destylacja

Ropa naftowa- destylacja

Ropa Naftowa
Ciekła, naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (areny); zawiera także org. związki siarki, tlenu, azotu, związki metaloorg, oraz składniki mineralne: związki żelaza, krzemu, wanadu, sodu, niklu i innych metali; ma barwę żółtobrunatną, zielonkawą lub czarną, bardzo rzadko bywa bezbarwna lub czerwonawa; gęstość 0,73–0,99 g/cm3, wartość opałowa 38–48 MJ/kg.

Rozszerzalnosć termiczna ciał

W języku potocznym dla pojęcia „ciepła” używa się określeń typu „jest mi ciepło”, lub „Marta ma dzisiaj ciepłe czoło – pewnie będzie miała gorączkę”. Warto jednak wiedzieć, że z naukowego rozumienia terminu „ciepła” te określenia znaczy co innego. Konflikty pomiędzy używanym potocznie pojęciem ciepła, a jego fizycznym znaczeniem mogą nieraz spowodować pewne zamieszanie w rozumieniu zjawisk termodynamicznych.