"Izaak Newton na tle epoki. Muzyka i malarstwo"

,,Izaak Newton na tle epoki. Muzyka i malarstwo"

Urodził się 1642 w rodzinie ubogiego farmera w Woolsthorpe, niedaleko Cambridge w Anglii.Ojciec jego zmarł 3 miesiące przed urodzeniem syna, matka za to wkrótce potem wyszła ponownie za mąż i oddała chłopca pod opiekę babci. Zabrała go z powrotem po kilku latach. Izaak nie lubił ojczyma, który był bardzo skąpy.
Newton rozpoczął swoją edukację w szkole wiejskiej a następnie został posłany do Grantham Grammar School gdzie szybko został prymusem. W 1664 roku Newton został stypendystą Trinity, a rok później uzyskał tytuł bakalaureata, co pozwoliło mu swobodnie prowadzić własne badania. Po skończeniu szkoły wstąpił do Trinity College (jednego z "college'ów" uniwersytetu w Cambridge, po skończeniu którego otrzymał stopień magistra (1668). Jego nauczyciel przekazuje mu katedrę matematyki i fizyki na uniwersytecie w Cambridge, którą Newton piastuje aż trzydzieści dwa lata. Pierwsze wykłady miał z dziedziny optyki.

Izaak Newton

Każdy z nas zna na pewno historyjkę o tym, jak to Newton obserwował w ogrodzie spadające z drzew jabłka. To one stały się podobno bodźcem do odkrycia jednego z najbardziej podstawowych praw rządzących przyrodą - prawa powszechnego ciążenia. Jest to oczywiście tylko anegdota, gdyż stworzenie teorii grawitacji nie było dziełem przypadku, lecz dziełem genialnego umysłu tego wielkiego fizyka i matematyka.Sformułował trzy słynne prawa dynamiki oraz prawo powszechnego ciążenia, przyczynił się do rozwoju optyki i analizy widmowej (dokonując rozszczepienia światła białego), wynalazł rachunek różniczkowy i całkowy (równolegle i niezależnie od Leibniza), stworzył podstawy rachunku wariacyjnego. Jego podstawowe prace to m.in.: w 1669-1671 Opracował i zbudował pierwszy teleskop zwierciadlany (teleskop Newtona).W 1687 Fundamentalne dzieło "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" ("Zasady matematyczne filozofii naturalnej"), opublikowane wiele lat po opracowaniu przez niego większości opisanych w nim rezultatów, zawierało m.in.: Trzy zasady dynamiki we współczesnym sformułowaniu:
1-sza zasada Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, porusza się ono ze stałą prędkością. Ciało pozostaje w spoczynku tak długo, jak długo nie działa na nie żadna siła. Jest to zasada bezwładności.

2-ga zasada Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej na nie siły i odwrotnie proporcjonalne do jego masy. Prawo to można wyrazić równaniem: siła jest równa masie pomnożonej przez przyspieszenie ( F = ma ).Jest to zasada przyspieszenia.

3-cia zasada Każda akcja wywołuje równą jej i przeciwnie skierowaną reakcję. Prawo powszechnego ciążenia Newtona stwierdza, że między dwoma ciałami działa siła przyciągająca, proporcjonalna do ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.Jest to zasada akcji = reakcji.

Teleskop Izaaka Newtona.

W 1727 roku wskutek przewlekłej choroby uczony umiera. Jak wielka była jego pasja tworzenia, chęć nieprzerwanej walki na polu nauki, mogą świadczyć jego trochę może żartobliwe słowa: "Nauka jest jak kłótliwa i piękna kobieta. Jeśli chcesz mieć z nią do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy".

Barok w Europie
1.Daty
2.Cechy sztuki
3.Kompozytorze
4.Pojęcia i formy muzyczne.
Ad.1 Początek Barku 1597r. (powstała wtedy pierwsza opera ,,Dafne" Jakuba Peri.
Koniec w 1750r. (śmierć Jana Sebastiana Bacha).
Ad.2 Po klasycznym renesansie nastała sztuka Barokowa (Malarstwo, Architektura, Poezja). Nabrała przepychu bogactwa. Pojawiło sie mnóstwo ozdób, złoceń, obrazy nabrały kolorów.Malowano postacie ,,Bogate Ciałem". Budowana wielkie ozdobne pałace, zakładano piękne ogrody. Rozwinęła sie muzyka świecka, instrumentalna, zakładano nadworne orkiestry, zatrudniano kompozytorów którzy tworzyli na potrzeby arystokracje.
Ad.3 Johann Sebastian Bach urodził się 21 marca 1685 w Eisenach, zmarł 28 lipca 1750 w Lipsku.Pochodził z rodziny w której muzyko zajmowano sie od pokoleń, niestety wcześnie stracił rodziców. Od ok 10 roku życia zamieszkał u brata organisty Johanna Christopha, który był organistą w Ohrdruf. W marcu
1700 przenosi sie do Luneburga gdzie kontynuuje naukę gry i kompozycji przy klasztornej szkole św. Michała. Jest również chórzysto, uczy sie łaciny.Kiedy jego głos zaczął przechodzić mutację.W 1702 r. w wieku 17 lat Bach zaczął starać się o pierwszą w swoim życiu posadę organisty w Sangerhausen. Później pracuje dla arystokratów jako kompozytor. Nauczyciel gry, kapelmistrze. Często zmieniał miejsce pracy gdyż nie szanowano go i mało płacono.W 1707 r. przeprowadził się do Mhlhausen a w październiku poślubił Marię Barbarę Bach - starszą od niego o sześć miesięcy dalszą kuzynkę. Maria urodziła mu siedmioro dzieci i niewątpliwie była największą miłością jego życia. Najszcześliwsze lata spędził w Kthen gdzie zaprzyjaźnił sie z Książę Leopold. Był zatrudniony jako kapelmistrza. Książę Leopold sam będąc muzykiem, doceniał talent Bacha, dobrze go wynagradzał i dał mu znaczną swobodę w komponowaniu i graniu. Niestety tam również Bach owdowiał a osierocona gromadka dzieci potrzebowała opieki. Książek również owdowiał i stanowisko muzyka na dworze nie było już potrzebne.Bach Szybko jednak znalazł pocieszenie w osobie Anny Magdaleny Wilcken, dwudziestoletniej córki nadwornego trębacza, którą poślubił w grudniu 1721 r. Drugie małżeństwo kompozytora okazało się bardzo szczęśliwe. Anna Magdalena wydała na świat 13 dzieci.Wraz z nowo rodziną przenosi sie do Lipska w 1723r. gdzie otrzymał wymarzono posadę Kontora.Miał tam bardzo wiele obowiązków jednak znalazł czas na komponowanie. Zabiegał również o tytuł nadwornego kompozytora u króla polskiego Soskiego Augusta III. Otrzymał to posadę.Stworzył wielkie arcydzieła kościelne: Pasje według św. Jana, Pasję według św. Mateusza, Oratorium na Boże Narodzenie, Oratorium wielkanocne, Msze h-moll oraz blisko trzysta kantat.Pod koniec życia stracił wzrok mimo operacje zmarł w zmarł 28 lipca 1750 r. Nieliczni kompozytorzy m.in. Mozart i Beethoven wspominali go z uwielbieniem, ale dopiero Mendelssohn w 1829 r. rozpoczął prawdziwą krucjatę na rzecz wskrzeszenia jego muzyki. Dziś utwory Bacha są żelaznym repertuarem szkół muzycznych i sal koncertowych całego świata.
Johann Sebastian Bach

Georg Fryderyk Hndel (Haendel) urodził 23 lutego 1685 w Halle, zmarł 14 kwietnia 1759 w Londynie niemiecki kompozytor i organista.
Ślązak z pochodzenia. Niemiec z urodzenia, w końcu angielskie obywatel w młodoście miał zostać prawnikiem z powodu talentu muzycznego uczono go kompozycje gry na organach, klawesynie, skrzypcach i oboju. Jako 17 letni młodzieniec objął trudne stanowisko organisty w miejscowej Katedrze. Wkrótce przeniósł sie do Hamburga, gdzie został skrzypkiem a później klawesynisto w doskonałym teatrze operowym. Niedługo potem wyruszył w podróż do Włoch, gdzie dawał koncerty organowe i dobrze poznał Włoski styl operowy bardzo znany wówczas w Europie. Na początku czerwca 1711 powrócił do Hanoweru, gdzie pisał m.in. koncerty obojowe, sonaty triowe, duety kamer. Jesienią 1712 wyjechał powtórnie do Londynu; wystawił wówczas 3 nowe opery: Il pastor fido (1712), Tescoi Silla (1713); po skomponowaniu ody na urodziny królowej Anny otrzymał zamówienie na napisanie Te Deum and Jubilate dla uczczenia pokoju w Utrechcie (31 III 1713). Po śmierci królowej Anny (1714) na ang. tron wstąpił elektor hanowerski jako Jerzy I. W 1719 tworzy Królewską Akademie Muzyczną, w której wystawia swoje włoskie opery. Król Jerzy był powszechnie nielubiany co też przyczyniło się do bankructwa akademie i samego Hndela . Na szczęście nieprzestała tworzyć. Wielką Sobotę 14 kwietnia 1759 roku Haendel zmarł. Został pochowany w Westminsterze. Utwory jego: Muzyka Ogni Sztucznych, ,,Mesjasz" cześć Alleluja, Muzyka na wodzie, Allegro.

Georg Fryderyk Hndel
AD.5 Pasja utwór religijny na chór, solistów, orkiestrę, organy, wielu częściowy opisujący mękę pańsko według ewangelie.
Fuga utwór wielogłosowy polifoniczny w którym melodia przechodzi przez różne głosy.
Koncert utwór 2 lub 4 częściowy na dowolny instrument solowy i orkiestrę (czasami na 2 instrumenty i orkiestrę)
Sunita utwór na instrumenty i zespół kameralny lub orkiestrę złożony z kilku różnych tonów, często słuchany na balach i uroczystościach dworskich
Polifonia muzyka(technika kompozycji w której melodia posiada każdy głos (od 2 do bardzo wielu) a wszystko układa sie w harmonijną całość.

Related Articles